Over dit programma

Onder het motto ‘Vaar niet blind, maar koers met kennis’ is ZonMw in 2009 op eigen initiatief gestart met het programma Gezondheidszorgonderzoek (gefinancierd vanuit eigen middelen). Aanleiding voor het programma was het RGO-advies Gezond zorgonderzoek van eind 2008. Het doel was om een eerste stap te zetten naar een brede en flexibele programmering van gezondheidszorgonderzoek in het kader van een nationaal programma Kwaliteit van Zorg.

Gezondheidszorgonderzoek

Gezondheidszorgonderzoek is gebruiksgericht onderzoek naar de structuur, organisatie, het functioneren en de effecten van de gezondheidszorg, in wisselwerking met de vraag naar en het gebruik van die zorg. Het onderzoek bestrijkt het gehele terrein van de gezondheidszorg. De invulling van het programma is gericht op versterking van de infrastructuur voor gezondheidszorgonderzoek en op stimulering van (kennis over) interactie tussen onderzoekers en kennisgebruikers in beleid en praktijk, waaronder beleidsmakers van het ministerie van VWS of zorgbestuurders.

Wat heeft het opgeleverd?

De projecten leverden een aantal voorbeelden op van tot de verbeelding sprekend onderzoek 'dat naar meer smaakt!':

Vervolgonderzoek

Bij een deel van de projecten zijn de uitkomsten gebruikt voor het ontwerp van vervolgonderzoek of worden ontwikkelde modellen – voor bijvoorbeeld simulatie van individuele zorguitgaven gedurende de levensloop - aangepast om breder te kunnen worden ingezet.

Kennisinfrastructuur

Met het opleiden van meerdere promovendi is geïnvesteerd in de kennisinfrastructuur.

Verbeterpunten

De projecten laten verschillende mogelijke verbeterpunten in de zorg zien. Zo is het begrip culturele competentie nog niet goed geïncorporeerd in het geneeskundig onderwijs in Nederland. En kan de organisatie rondom spoedeisende hulp beter georganiseerd worden, waarbij de eerste en tweede lijn dichter bij elkaar gebracht moeten worden.

Beleidsdiscussie

De uitkomsten leveren ook waardevolle input voor beleidsdiscussie, bijvoorbeeld over informatietransparantie en houdbare zorgfinanciering.

Ter afsluiting is een signalement uitgebracht dat inspiratie en input geeft voor toekomstig interactief gezondheidszorgonderzoek.

Meer informatie

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website