Over dit programma

De eerstelijns forensisch arts werkt op het grensvlak van de geneeskunde en het recht en voert onder andere lijkschouw, sporenonderzoek, letselrapportage en medische arrestantenzorg uit.

Doel programma

Met het programma Forensische Geneeskunde dragen we bij aan de wetenschappelijke onderbouwing en daarmee de kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorgverlening in de eerstelijns forensische context. En het draagt bij aan de professionalisering en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak. Het programma wordt mede namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Programmalijnen

Het programma bestaat uit 2 programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling
  2. Kwaliteitsbevordering en richtlijnontwikkeling

Deze programmalijnen bestaan ieder afzonderlijk uit 3 thema’s die gekoppeld zijn aan kennishiaten uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG).

Programmalijn Kennisontwikkeling

In de eerste programmalijn doen we onderzoek naar de volgende thema’s:

  • Beoordeling en interpretatie van letsel
  • Postmortaal onderzoek
  • Medische arrestantenzorg

Programmalijn Kwaliteitsbevordering en richtlijnontwikkeling

In de tweede programmalijn doen we onderzoek naar de volgende thema’s:

  • Toetsingskader lijkschouw
  • Taakherschikking
  • Onderzoeksdata infrastructuur

Doelgroepen

We richten ons met dit programma op onderzoekers en partijen voor wie de resultaten van het onderzoek van belang zijn bij de uitoefening van hun werk. Zoals eerstelijns forensisch artsen, forensisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en Physician Assistants, GGD’en, politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Inspectie voor de gezondheidszorg en (medisch forensische) deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website