Resultaten

De resultaten van het programma Evaluatie Regelgeving verschijnen in de reeks evaluatie regelgeving. Via publicaties zijn de rapporten te downloaden.

 • 45 Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
 • 44 Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • 43 Eerste evaluatie Jeugdwet
 • 42 Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening
 • 41 Evaluatie Wet Kinderombudsman
 • 40 Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • Onderzoek Therapeutische castratie en andere psychiatrische behandelingen van zedendelinquenten 1920-1970
 • 39 Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg
 • 38 Thematische Wetsevaluatie Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg
 • 37 Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • 36 Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
 • 35 Achtergrondstudies Zelfbeschikking in de zorg
 • 34 Thematische Wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg
 • 33 Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • 32 Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
 • 31 Sterfgevallenonderzoek 2010
 • 30 Tweede evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • 29 Thematische Wetsevaluatie Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • 28 Evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg
 • 27 Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag
 • 26 Evaluatie Reclamebesluit geneesmiddelen
 • 25 Evaluatie Wet foetaal weefsel
 • 24 Tweede evaluatie Wet inzake bloedvoorziening
 • 23 Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • 22 Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen
 • 21 Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie
 • 20 Evaluatie Embryowet
 • 19 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap
 • 18 Evaluatie Wet op de dierproeven
 • 17 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • 16 Onderzoek WKCZ klachtbehandeling in ziekenhuizen
 • 15 Tweede evaluatie Wet op de orgaandonatie
 • 14 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening
 • 13 Onderzoek No-fault compensatiesysteem
 • Onderzoek Toepassing van de genetica in de gezondheidszorg. Over gevolgen voor (mogelijk) toekomstige wet-en regelgeving
 • 12 Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • 11 Evaluatie Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • 10 (Tweede) Evaluatie Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 • 9 Evaluatie Wet op de orgaandonatie
 • 8 Evaluatie Kwaliteitszorg zorginstellingen
 • 7 Evaluatie Wet op bijzondere medische verrichtingen
 • 6 Evaluatie Wet op de medische keuringen
 • 5 Evaluatie Wet op het bevolkingsonderzoek
 • 4 Evaluatie Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen
 • 3 Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • 2 Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 • 1 Evaluatie Wet bereidheid tot donatie van sperma bij opheffing van anomimiteitswaarborg
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website