Projecten

Ontmoeting tussen donor en donorkind; wat zijn de behoeftes aan ondersteuning en een ethische beschouwing. De Badok II studie

Lopend (maart 2019 - juni 2020)

Donorkinderen vanaf 16 jaar en ouder hebben het recht om de persoons-identificerende gegevens van de donor op te vragen bij de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB). Het donorkind mag ook vragen de donor te ontmoeten. In dit project wordt onderzocht wat de behoeftes aan begeleiding zijn van donorkinderen en donoren rondom deze ontmoeting en hoe zij de ontmoeting hebben ervaren. ...

Bekijk dit project

Freedom and Safety. Analysis of the balance between freedom of movement and safety and the use of technology in the care for people with dementia

Lopend (september 2019 - december 2022)

De rol van technologie in de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid bij dementie Vrijheid en veiligheid – analyse van de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid en het gebruik van technologie in de zorg voor mensen met dementie Bewegingsvrijheid is een belangrijke waarde voor het welbevinden van mensen, terwijl door dementie bij vrijheid soms de veiligheid in gedrang komt. Maar hoe...

Bekijk dit project

Improving the health agency of vulnerable mothers-to-be: taking empowerment seriously

Lopend (november 2019 - november 2022)

De kans op kinderziekte en -sterfte is aanzienlijk groter in achterstandswijken, ook in een welvarend land als Nederland. Dit heeft, zo vermoeden de onderzoekers, niet alleen te maken met de suboptimale beschikbaarheid van zwangerschapsgerelateerde zorg in die wijken. Uit onderzoek blijkt dat individuen die in achterstand leven vaker hun voorkeuren en doelen naar beneden bijstellen zodat het...

Bekijk dit project

Participative or dignified citizenship? An empirical ethical study of social inclusion for people with profound and multiple disabilities living in sheltered living institutions.

Lopend (november 2019 - mei 2022)

'Participatief of Waardig Burgerschap? Een empirisch/ethisch onderzoek naar de sociale inclusie van mensen met een ernstige en/of meervoudige verstandelijke beperking (EMB) die leven in een beschutte leefomgeving' In het project onderzoeken de Universiteit voor Humanistiek, VGN, Platform EMB, Kansplus en Sien hoe het concept sociale inclusie vorm en betekenis gegeven kan worden voor de groep...

Bekijk dit project

The Coverage lock policy for extremely expensive new medicines: an ethical analysis and evaluation

Lopend (november 2019 - november 2021)

Pakketsluis voor dure geneesmiddelen: een ethische evaluatie van de werking en de effecten Sinds enkele jaren worden dure geneesmiddelen in de zogenoemde Pakketsluis geplaatst voordat ze in Nederland worden vergoed. Dit betreft middelen tegen kanker, maar ook geneesmiddelen voor erfelijke ziekten in de kinderleeftijd, zoals taai-slijmziekte en spinale spieratrofie (SMA) waarvoor vaak nog geen...

Bekijk dit project

Toward a healthy psychosocial adjustment of foster children: Practical guidance with ethical dilemmas due to religious differences

Lopend (december 2019 - juni 2022)

Het VN-verdrag over kinderrechten stelt dat in het geval van uithuisplaatsing, de continuïteit van de religieuze achtergrond van het pleegkind in acht genomen moet worden. Echter, bij een grote groep pleegkinderen in Nederland lukt het ondanks inspanningen van pleegzorgorganisaties niet, om hieraan te kunnen voldoen. Vraag Hoe kunnen de belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus...

Bekijk dit project

Balancing responsibility for health: ethical dilemmas in policies aiming at promoting health in socioeconomically disadvantaged groups

Lopend (september 2019 - maart 2022)

Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. Gemeentes proberen die verschillen terug te dringen. Maar wat heeft prioriteit? Een gezondere leefomgeving? Meer groen en minder asfalt? Meer speeltuinen of minder snackbars? Mag ongezond gedrag ‘aangepakt’ worden of is dat een zaak van ieder individu zelf? Dit project onderzoekt lastige ethische dilemma’s waar de stad Utrecht mee te maken...

Bekijk dit project

CARE-study: Controversies surrounding Autonomy and Responsibility: a care-Ethical study into the mother-midwife relation

Lopend (september 2019 - september 2022)

Geboortezorg is uniek omdat het draait om de zwangere vrouw én haar foetus. In het klassieke bio-ethische kader betekent dit dat de rechten van de vrouw en die van de foetus tegenover elkaar kunnen worden geplaatst. Doelstelling Dit onderzoeksproject wil dit moeder-foetus ‘conflict’ herwaarderen als ‘relatie’ en op deze manier zwangerschap en geboortezorg voorzien van een alternatieve, op...

Bekijk dit project

Shared decision-making in cancer care among ethnic minority populations

Lopend (januari 2020 - oktober 2023)

Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling. Het liefst gebeurt dat samen; door arts en patiënt. Dit wordt gemeenschappelijke besluitvorming ofwel Shared Decision Making genoemd. In de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond lijkt deze benadering niet goed te werken als gevolg van taalbarrières, verschillen in hoe mensen de ziekte zien en...

Bekijk dit project

Family involvement in dementia special care units. From moral perils to well-balanced practices of collaboration

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Familieparticipatie in het verpleeghuis: wat is moreel gepast? Familie kan een belangrijke rol spelen in de verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Maar wat mag je vragen van naasten en wat gaat te ver? Een verhaal voorlezen of een wandeling maken? Of ook hulp bij dagelijkse zorg, zoals helpen met eten? Dit empirisch-ethisch onderzoek brengt in beeld hoe naasten participatie in de...

Bekijk dit project

Going local: Exploring the moral values of the Social Support Act Rotterdam

Lopend (juni 2019 - juni 2022)

Waarde(n)volle Wmo010: Onderzoek naar passende ondersteuning in Rotterdam Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 spreekt de gemeente Rotterdam haar inwoners aan op hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. Het lukt echter niet alle Rotterdammers zelfredzaam te zijn en volwaardig mee te doen in de samenleving. De geboden ondersteuning blijkt niet altijd aan te...

Bekijk dit project

Preconception carrier screening in the Netherlands: Advantages and consequences, societal support and ethical framework

Lopend (juli 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website