Over dit programma

Het programma Effectief Toezicht richt zich op uitbreiding en verspreiding van de wetenschappelijke kennis over toezicht houden op de zorg en neemt de speerpunten van IGZ mee. De basis voor het programma is het RGO-advies 'Op weg naar evidence based toezicht'.

Doel

Doel van het programma is de doeltreffendheid van de effectiviteit en de beoogde effecten van toezicht te verbeteren. Daarnaast draagt het programma bij aan de professionalisering van toezicht. Het onderzoeksprogramma heeft als voorwaarden:

  • een bijdrage leveren aan de transparantie en verantwoording van de IGZ
  • kennis vergaren op basis waarvan de inspectie strategische keuzes kan maken

Onderzoeksthema’s

De 7 onderzoeksthema’s voor de oproep 2017 richten zich op het vormgeven van het toezicht. Hiermee wordt beoogd een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen en het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Het betreft de thema’s:

  1. Prioritering bezoeken ten behoeve van certificering Good Manufacturing Practice (GMP)/Gross domestic product? (GDP)
  2. Consequenties van openbaarmaking toetsingskaders
  3. Toezien op goed bestuur (Gehandicapten Zorg)
  4. Datamining als bron voor risicotoezicht
  5. Sectorbreed leren na calamiteit
  6. Rechtvaardige cultuur
  7. Toezicht op de verpleeghuiszorg

Academische Werkplaats Toezicht

Gefinancierde projecten worden uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Toezicht (AWT). De AWT bestaat uit de stakeholders IGZ, iBMG, EMGO+, IQ healthcare en NIVEL. 

Proefschrift: the patient’s voice as a game changer in regulation

De Inspectie voor de gezondheidszorg wil patiënten een grotere rol geven in haar werk. Dit proefschrift laat zien dat het betrekken van patiënten bij het toezicht een grote uitdaging is. De manier waarop patiënten naar de zorg kijken verschilt wezenlijk van de manier waarop een inspecteur dat doet. Dat betekent wel dat patiënten een unieke bijdrage hebben.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website