Over dit programma

Doel

Het programma Diabetes Ketenzorg had tot doel:

  1. Bevorderen organisatie van diabeteszorg
  2. Bevorderen diabeteseducatie

Bevorderen organisatie van diabeteszorg

Voor de uitvoering van het programma zijn tien experimentele diabetes zorggroepen geworven die vorm hebben gegeven aan een adequate organisatie van diabeteszorg en ervaring hebben opgedaan met een  nieuw proces van zorginkoop en –levering via de keten-DBC.

Onder de geselecteerde zorggroepen is een evaluatieonderzoek uitgevoerd door het RIVM. De evaluatie heeft veel informatie opgeleverd over het proces van het bekostigen, leveren en declareren van diabeteszorg via de keten-dbc onder verantwoordelijkheid van een zorggroep. Om nog meer zicht te krijgen op het functioneren van de zorggroepen is er tevens een vervolgevaluatie door het RIVM uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat er verbeteringen in proces- en uitkomstindicatoren te zien zijn. Deze verbeteringen komen door verbeteringen in kwaliteit en verbeteringen in het registratieproces. Zo is het percentage patiënten met een systolische bloeddruk of cholesterolgehalte onder de streefwaarde toegenomen. Effecten op de lange termijn zijn nog niet aan te tonen, maar die zijn wel van belang om een effect van integrale bekostiging op de kwaliteit van zorg op waarde te kunnen schatten.

Bevorderen diabeteseducatie

Diabeteseducatie is het deel van het zorgproces waarbij de mens met diabetes wordt voorzien van de kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor zelfzorg. In het deelprogramma is aandacht besteed aan het vervaardigen van een 'State of the art’ van beproefde methoden & materialen op het gebied van diabeteseducatie en onderzoek uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit van diabeteseducatie methoden.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website