Organisatie

Beoordelingscommissie Citrienfonds

Op 26 november 2018 heeft het ZonMw bestuur de beoordelingscommissie voor het Citrienfonds geïnstalleerd. De commissie heeft een benoeming voor de duur van het programma (2019 t/m 2022).

Het Citrienfonds is onderdeel van het koepelprogramma Kwaliteit van Zorg. De beoordelingscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het programma en valt onder de koepelcommissie Kwaliteit van Zorg.

Commissieleden zijn op persoonlijke titel benoemd, zij nemen niet deel namens een organisatie. Bij de samenstelling van de commissie is rekening gehouden met de deskundigheid van de leden.

De beoordelingscommissie geeft een eindoordeel over de kwaliteit van de ingediende aanvragen van de umc’s en de NFU. Meer informatie over de algemene ZonMw-procedures is te vinden op deze website en door het bekijken van de animatie. Programmaspecifieke procedures staan in de programmatekst beschreven.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid. 
Meer informatie over de Code omgang met persoonlijke belangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website