Citrienfonds 2014-2018

Sinds 2014 wordt door het Citrienfonds aan de belangrijke uitdaging gewerkt om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden. De umc’s werken via het Citrienfonds samen met stakeholders aan duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de zorg vanuit hun maatschappelijke rol als innovators van de gezondheidszorg. ZonMw voert de kwaliteitsbeoordeling en monitoring uit van projecten die binnen het fonds lopen en de evaluatie.

Thema’s 2014-2018

In samenspraak met de opdrachtgever (VWS) en de NFU zijn 5 specifieke thema’s gekozen: 

Elk thema heeft een kaderplan ingediend voor de looptijd van het Citrienfonds. Naast kaderplannen worden ook jaarplannen ingediend. Per thema verschijnt voor elk ingediend jaarplan een nieuwe projectpagina op de website. Lees voor meer informatie de programmatekst Citrienfonds.

Resultaten

De activiteiten van het fonds en de diverse initiatieven op het terrein van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering sluiten goed op elkaar aan en kunnen elkaar versterken: het geheel wordt meer dan de som der delen. De resultaten uit de bovenstaande thema's zijn te vinden op www.citrienfonds.nl. De basis die in 2014-2018 is gelegd, dient als vertrekpunt om de resultaten van de programma’s tot eind 2022 beter te verankeren in de gezondheidszorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website