Projecten

Doen of laten? Het bevorderen van gepaste zorg 2019-2022

Lopend (januari 2019 - juli 2023)

Het programma ‘Doen of laten?’ heeft als ambitie om de beweging te versterken om zorgverleners en patiënten met elkaar te laten bespreken wat gepaste zorg is. Door meer gepaste zorg te verlenen en op te houden met niet-gepaste zorg beoogt het programma de zorg duurzamer te maken. Focus 2019-2022 Het programma heeft 3 doelstellingen: Zorgverleners te ondersteunen bij het stoppen van...

Bekijk dit project

Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg 2017-2018

Afgerond (januari 2018 - maart 2019)

Het thema Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg heeft als doel om te stoppen met zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en soms zelfs schadelijk is. Onder coördinatie van de 8 umc’s voeren regio’s 8 deïmplementatiestudies uit. Het gaat om zorg waarvoor wetenschappelijk is aangetoond dat deze niet zinvol is. De projectteams ontmoeten elkaar in een leernetwerk om...

Bekijk dit project

Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg 2016-2017

Lopend (april 2016 - januari 2018)

Het thema Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg heeft als doel om te stoppen met zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en soms zelfs schadelijk is. Onder coördinatie van de 8 umc’s voeren regio’s de komende 2 jaar (tweede fase) 8 deïmplementatiestudies uit. De onderwerpen hiervoor zijn in de eerste fase geselecteerd. Het gaat om zorg waarvoor wetenschappelijk is...

Bekijk dit project

Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg 2015-2016

Afgerond (april 2015 - februari 2017)

Zorgverleners doen veel ingrepen waarvan de toegevoegde waarde voor de patiënt niet is aangetoond. Zij zijn zich er vaak niet goed van bewust bij welke patiëntengroepen zorg niet of minder effectief is, of op welk moment in het ziekteproces een bepaald type zorg niet of minder effectief is. In verschillende landen bestaan lijsten voor deze zogenoemde beter-niet-doen-zorg. In dit thema zijn onder...

Bekijk dit project

e-Health 2019-2022

Lopend (januari 2019 - juli 2023)

De juiste zorg, op de juiste plek. Dat is het kernthema van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg. De ambitie van het Citrienprogramma e-Health is om hier een cruciale bijdrage aan te leveren. Het programma beoogt transformatie van zorg door strategische opschaling van bewezen effectieve, doelmatige informatie- en communicatietechnologie in universitair medisch centrum (umc)...

Bekijk dit project

Van e-Health naar p-Health ‘persoonsgerichte zorg’ 2016-2019

Afgerond (mei 2016 - april 2019)

Integrale persoonsgerichte digitale zorg. Gericht samenwerken aan duurzame oplossingen voor uitdagingen in de zorg, ondersteund door de technologie van vandaag. Van e-Health naar p-Health: persoonsgerichte zorg. Dat is het gezamenlijk streven van de 8 universitair medische centra in het Citrienprogramma e-Health. Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling voor toekomstbestendige zorg....

Bekijk dit project

Naar regionale oncologienetwerken 2019-2022

Lopend (januari 2019 - juli 2023)

Iedere patiënt met kanker moet kunnen rekenen op een passend behandelplan, onafhankelijk van welk ziekenhuis hij of zij als eerste bezoekt. Dat kan als zorgverleners zich organiseren in regionale oncologienetwerken. Samen bespreken zij in een (regionaal) multidisciplinair overleg welke medische mogelijkheden er zijn en betrekken daarbij ook de levensdoelen en de gezondheidsstatus van de patiënt. ...

Bekijk dit project

Naar regionale oncologienetwerken 2018

Afgerond (januari 2018 - februari 2019)

Het Citrienfonds-thema 'Naar regionale oncologienetwerken' stimuleert de samenwerking tussen zorgprofessionals in de oncologie. Doel is dat elke oncologiepatiënt in Nederland een optimaal behandelplan krijgt. De focus ligt op de (her)inrichting van het regionaal Multidisciplinair Overleg (MDO) waar zorgverleners samen behandelopties bespreken. Samen met de patiënt besluiten ze vervolgens over...

Bekijk dit project

Naar regionale oncologienetwerken 2016-2017

Afgerond (september 2016 - januari 2019)

In Nederland krijgt niet iedereen met de diagnose kanker altijd een state-of-the-art behandeling. De ontwikkeling van regionale oncologienetwerken moet dat verbeteren. Zorgprofessionals werken in die netwerken samen voor de best haalbare zorg voor elke kankerpatiënt. Het Citrien-programma 'Naar regionale oncologienetwerken' stimuleert hen daarin. Fase 2 van het programma kent 3 thema’s. De...

Bekijk dit project

Naar regionale oncologienetwerken 2015-2016

Afgerond (september 2015 - september 2016)

Het thema ‘Naar regionale oncologienetwerken’ is onderdeel van het Citrienfonds. Het Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Daarin werken VWS, ZonMw en de NFU samen. Doel van het thema Doel van het thema 'Naar regionale oncologische netwerken' is dat elke kankerpatiënt een state-of-the-art behandeling krijgt, nu en in de toekomst....

Bekijk dit project

Registratie aan de bron 2019-2021

Lopend (november 2020 - november 2023)

Registratie aan de bron staat voor betere zorg. Het programma helpt om zorginformatie eenmalig eenduidig vast te leggen. De patiënt krijgt hierdoor inzicht in zijn eigen gegevens. Daarnaast maakt het de uitwisseling tussen zorgprofessionals binnen en buiten zorginstellingen mogelijk. Daarmee levert het programma een bijdrage aan netwerkvorming in de zorg, e-health-toepassingen en meer waarde...

Bekijk dit project

Registratie aan de bron 2018

Afgerond (januari 2018 - februari 2019)

Eenduidig, eenmalig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik; daar gaat Registratie aan de bron voor. Verbetering van de kwaliteit van zorg; dat is het uiteindelijke doel. Een belangrijke taak van het programma is om de beweging die hiervoor zorgt zichtbaar te maken en inspiratie te bieden en/of geïnspireerd te worden. Focus 2018 Een belangrijk fundament voor de toekomst wordt in 2018...

Bekijk dit project

Registratie aan de bron 2017

Afgerond (januari 2017 - januari 2018)

Dit jaar komen voor Registratie aan de bron de einddoelen voor 2020 snel naderbij. We leggen de nadruk op de implementatie van het principe 'meervoudig gebruik van zorginformatie door eenduidige vastlegging' in de processen van zorg, onderzoek en onderwijs. Het thema van dit jaarplan is daarom ‘Dichter bij de zorg’. Focus 2017 Centraal staan de verspreiding van geleerde lessen uit de afgelopen...

Bekijk dit project

Registratie aan de bron 2016

Afgerond (januari 2016 - januari 2017)

Zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. Dat wil Registratie aan de bron bereiken, door eenduidige en eenmalige registratie dagelijks in de praktijk te brengen. Daardoor stijgt de kwaliteit van de zorg, vooral die van de overdracht, daalt de registratielast voor zorgverleners, worden wetenschappelijk onderzoek en het aanleveren aan kwaliteitsregistraties...

Bekijk dit project

Registratie aan de bron 2015

Afgerond (januari 2015 - januari 2016)

In de toekomst beschikken patiënten en zorgverleners altijd en overal over eenduidige gezondheidsinformatie. Dat is het gezamenlijk streven van de acht universitair medische centra (umc’s) en Nictiz. Zij werken daaraan samen in het thema Registratie aan de Bron.Het principe 'registreren aan de bron' betekent dat zorgverleners (en burgers) gezondheidsinformatie eenduidig en eenmalig vastleggen in...

Bekijk dit project

Sturen op Kwaliteit (derde fase)

Lopend (januari 2018 - februari 2019)

Welke kwaliteitsinformatie is volgens bestuurders, patiënten en professionals het meest relevant voor de Raad van Bestuur? Op die vraag is in 2016 en 2017 middels 20 projecten een antwoord gezocht. Ieder project belicht een stuk van de zorg binnen een ziekenhuis, patiëntengroep of regionaal (keten)netwerk. De uitkomsten hebben veel waardevolle kernsets en inzichten opgeleverd over het...

Bekijk dit project

Sturen op kwaliteit (tweede fase)

Afgerond (oktober 2016 - januari 2018)

Ziekenhuizen verzamelen veel kwaliteitsinformatie voor belangrijke externe partijen. Het gaat om keuze-informatie voor patiënten, verantwoording aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars. Ook verzamelen ziekenhuizen informatie voor het bewaken van patiëntveiligheid, bijvoorbeeld over calamiteiten, infectiecijfers en medicatiefouten. Daarnaast zijn er...

Bekijk dit project

Sturen op kwaliteit (eerste fase)

Afgerond (oktober 2015 - juli 2017)

Sturen op kwaliteit van zorg om de patiëntveiligheid te vergroten en de kwaliteit te bewaken, vraagt om betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Nodig zijn goede definities en eenduidige registraties voor meervoudig gebruik. Ziekenhuizen ervaren een registratielast door de diversiteit in externe kwaliteitsinformatieaanvragen. Daarnaast ontstaan er steeds meer kwaliteitsregistraties voor specifieke...

Bekijk dit project

Programmamanagement en coördinatie NFU 2019-2023

Lopend (januari 2019 - juli 2023)

Duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het beste kan. En met de juiste informatie. Dát is het Citrienfonds, een initiatief van Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra en mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Focus 2019-2022 In de periode 2019-2022 werken 4 programma’s aan het in de praktijk brengen van resultaten uit...

Bekijk dit project

Programmamanagement en coördinatie NFU 2018

Afgerond (januari 2018 - februari 2019)

Dit project betreft het programmamanagement en de coördinatie van het Citrienfonds door de NFU. De subsidie is voor het jaar 2018. 3 doelstellingen staan dit jaar centraal: het zichtbaar maken van de opbrengsten van het Citrienfonds;het stimuleren van de bredere doorwerking van het Citrienfonds;verbindingen binnen en buiten het programma bevorderen. Naast de bovengenoemde doelstellingen voert...

Bekijk dit project

Programmamanagement en coördinatie NFU 2017

Afgerond (februari 2017 - februari 2018)

Het huidige project is voor het programmamanagement en coördinatie van het Citrienfonds binnen de NFU. Centraal bij de NFU is daartoe een coördinatiepunt voor het Citrienfonds ingericht. Dit richt zich op de coördinatie van de 5 thema’s binnen het fonds, de onderlinge verbinding van de thema’s en de verbinding van met relevante partijen en gremia daar waar dit aanvullend aan de eigen activiteiten...

Bekijk dit project

Programmamanagement en coördinatie NFU 2016

Afgerond (januari 2016 - januari 2017)

Het huidige project is voor het programmamanagement en coördinatie van het Citrienfonds binnen de NFU. Centraal bij de NFU is daartoe een coördinatiepunt voor het Citrienfonds ingericht. Dit richt zich op de coördinatie van de 5 thema’s binnen het fonds, de onderlinge verbinding van de thema’s en de verbinding van met relevante partijen en gremia daar waar dit aanvullend aan de eigen activiteiten...

Bekijk dit project

Programmamanagement en coördinatie NFU 2015

Afgerond (mei 2014 - januari 2016)

Dit ZonMw-project richt zich op het programmamanagement en coördinatie van het Citrienfonds binnen de NFU. Dit betreft zowel de coördinatie en management van het programma als geheel, als ook de coördinatie van de afzonderlijke thema’s binnen de NFU. Voor wat betreft de afzonderlijke thema’s richt de coördinatie zich vooral op de verbinding van de thema’s met het Citrienfonds en de verbinding van...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website