Projecten

Cmylife e-clinics

Lopend (mei 2018 - september 2020)

Meer regie over eigen gezondheid Chronische myeloïde leukemie (CML) is een ernstige ziekte die goed behandeld kan worden. CML-patiënten willen meer regie over hun eigen gezondheid en meer ziekenhuisloze zorg. Daarvoor hebben zij inzicht nodig in de factoren die het succes van de behandeling bepalen: (a) medicatietrouw en (b) monitoring van het ziekteproces. CMyLife: 2 innovatieve apps voor...

Bekijk dit project

Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie bij Nierpatiënten (BAAN) Het samen met patiënten, curatieve en arbogerelateerde professionals werken aan arbeidsgerichte medische zorg in het ziekenhuis.

Lopend (januari 2020 - oktober 2021)

Werk is voor veel mensen belangrijk en leidt tot een betere gezondheid. Dat geldt ook voor mensen met een nierziekte. De ziekte en de intensieve behandeling, zoals dialyse of transplantatie maken dat veel nierpatiënten hun werk minder goed of minder snel kunnen doen, dat ze vaker ziek zijn en vaker stoppen met werken. De begeleiding rondom werk schiet te kort, terwijl patiënten met hulp beter in...

Bekijk dit project

De WijkKliniek: ziekenhuisbehandeling met zicht op thuis

Lopend (november 2019 - mei 2021)

Om de spoedeisende hulp (SEH) te ontlasten en de zorg voor ouderen dichter bij huis te organiseren zal het in de toekomst nodig zijn om acute zorg op een andere plek dan het ziekenhuis te bieden. Vanuit deze visie is de WijkKliniek ontwikkeld: een afdeling voor ziekenhuiszorg in een verpleeghuis in Amsterdam. Artsen uit het ziekenhuis zijn behandelaar en er is nauw contact met wijkverpleegkundige...

Bekijk dit project

MijnEigenZorgplan: actieonderzoek naar ontwikkeling en implementatie van een persoonsgerichte digitale zorgomgeving voor complexe patiëntengroepen.

Lopend (september 2019 - januari 2022)

In de afgelopen jaren is steeds meer de nadruk komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en regie van de patiënt. Doel Het doel van dit project is om voor 2 zorgtrajecten (de Scar Clinic en het Schisisteam Amsterdam) een persoonsgerichte digitale zorgomgeving (DZO) te ontwikkelen. Samenwerking Deze zorgomgeving biedt op de gewenste momenten actuele, juiste en passende informatie aan...

Bekijk dit project

Personalized care voor mensen met ALS: ALS Thuismeten & Coachen

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

ALS Thuismeten & Coachen is een applicatie die patiënten met ALS (amyotrofische laterale sclerose) in staat stelt thuis zelf metingen verrichten en deze gegevens via een (web)app door te geven aan zorgverleners. Doordat patiënten zelf hun ziekte monitoren, kunnen zorgverleners op afstand de ziekteprogressie volgen en krijgen patiënten gerichtere zorg, beter zicht op hun ziekteverloop en hoeven ze...

Bekijk dit project

Zorg op de juiste plaats in Utrecht; Verbetering van implementatie van transmurale afspraken door interprofessioneel leren en monitoring van substitutie aan de hand van het regionaal transmuraal dossier

Lopend (juni 2018 - september 2021)

Samenwerking tussen huisarts en specialist Huisarts en specialist moeten nog meer samenwerken om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. In 2015 hebben ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht daarom de overeenkomst “Zorg op de juist plek” afgesloten. Daarin spraken ze af om regionale transmurale samenwerkingsafspraken (RTA) te maken. Die zijn gericht op overdracht van zorg van het...

Bekijk dit project

Applied data science in de psychiatrische praktijk

Lopend (juli 2018 - juli 2020)

Samen leren van zorgdata Welk medicijn gaat voor een patiënt het beste werken en de minste bijwerkingen geven? Zeker in de psychiatrie is dat een lastige vraag. Wij onderzoeken of we dit soort vragen kunnen beantwoorden door informatie die artsen en verpleegkundigen schrijven in het elektronisch patiëntendossier te analyseren. Ontwikkelen medicatieprofiel dat inzicht geeft in meest kansrijke...

Bekijk dit project

'Coaching in Home & Place making': Actieonderzoek Innovatieve Zorg in Sociaal-Geografisch Perspectief

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Veel onbegrepen leed bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Achter de voordeur van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) speelt zich veel onbegrepen leed af, ook na multidisciplinaire revalidatiebehandeling in een klinische setting. Door cognitieve beperkingen pakken getroffenen moeilijk zelf de regie. Daardoor raken ze in onze participatiesamenleving gemakkelijk tussen wal en schip....

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website