Over dit programma

Doel programma

Het doel van het programma Paramedische Zorg is het stimuleren van de kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. Het programma loopt van 2019 tot 2027 en heeft een budget van 10 miljoen euro. De subsidietoekenningen vinden plaats van 2020 t/m 2022.

Programmalijnen

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Kennisvergroting en onderzoek
  2. Kwaliteit en transparantie

Kennisvergroting en onderzoek

In het eerste onderdeel doen we onderzoek naar kennisvragen uit de kennisagenda’s van de betrokken beroepsgroepen (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie). De beroepsgroepen krijgen daarbij de gelegenheid om te investeren in een kennisinfrastructuur. Daarnaast stimuleert het programma binnen het Meerjarig Onderzoekskader Paramedische Zorg (MOPZ) multidisciplinair onderzoek, om daarmee een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de juiste zorg op de juiste plek. Bekijk het overzicht Kennisvergroting en onderzoek.

Kwaliteit en transparantie

In het tweede onderdeel werken we aan ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van zorg. De bedoeling is dat kwaliteitsstandaarden bijdragen aan kwaliteit en transparantie van zorg. Het stroomlijnen van richtlijnontwikkeling is gericht op het komen tot een andere (meer efficiënte) manier van richtlijnontwikkeling dan de ontwikkeling van een richtlijn per diagnose. Gedurende het programma zal met de partijen van de Bestuurlijke Afspraken worden nagedacht over een toekomstbestendige organisatiestructuur voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de paramedische zorg. Bekijk het overzicht Kwaliteit en transparantie.

Doelgroepen

De doelgroepen van dit programma zijn onderzoekers en de partijen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022, te weten:

  • patiënten
  • paramedici (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie)
  • zorgverzekeraars
  • ministerie van VWS

De onderzoekers zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool en/of kennisinstituut met ervaring met paramedisch onderzoek. De resultaten komen ten goede aan patiënten die gebruik maken van paramedische zorg, paramedici en andere hulpverleners zoals verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten.

 

Interview

Wat kun je verwachten van het programma?

In een interview vertelt Joost Dekker, voorzitter van de programmacommissie, hoe het programma een duurzame kwaliteitsimpuls kan geven aan de paramedische zorg in Nederland.

> Lees het interview

ZonMw en paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, dragen we bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteits-verbetering van de paramedische zorg.

> Bekijk alle initiatieven

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website