Over dit programma

Paramedische zorg 2017 - 2018

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, draagt ZonMw bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Kijk naar de voorbereidingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek die momenteel vanuit ZonMw worden getroffen in het kader van het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg 2017-2018.  

Meer informatie over paramedische zorg 2017 - 2018 

Programma 1997 - 2001

Het programma richtte zich op de ondersteuning van de paramedische beroepsgroepen in hun kwaliteitsbeleid en professionalisering. Dit moet leiden tot een volwaardige participatie van de paramedici in de ontwikkelingen van ketenkwaliteit, transmurale zorg en het 'ziekenhuis nieuwe stijl'.

Doel

De belangrijkste doelstelling van het programma is, de reeds eerder in gang gezette ontwikkelingen rond kwaliteitsbeleid en professionalisering binnen de paramedische sector te ondersteunen.

Wat levert het op?

Binnen het programma zijn drie onderdelen te onderscheiden: leverage gelden, consultfunctie en onderzoek. Het programmaonderdeel leverage gelden creëert ruimte voor het op beperkte schaal additioneel financieren van locale initiatieven. De consultfunctie ondersteunt en begeleidt paramedische beroepsgroepen bij de vertaalslag van ontwikkelde kwaliteitsinstrumenten naar toepassing in de praktijk Het derde onderdeel is gericht op onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking (interactie) tussen paramedicus en patiënt met een gunstig effect op de kwaliteit van de behandeling en het verloop van de aandoening.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website