Het ministerie van VWS heeft in afwachting van het onderzoeksprogramma Paramedie een motiverende en stimulerende prikkel afgegeven aan het paramedisch onderzoeksveld door het financieren van onderstaande 2 onderzoeken.

De onderzoeken zijn geselecteerd uit de inzendingen voor de onderzoeks subsidieoproep 2017. Deze subsidieoproep is verschenen naar aanleiding van de ontwikkelde kennisagenda van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Ook het WCF-KNGF heeft 2 onderzoeken gefinancierd.

Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming

Het werk is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden (deels) veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Binnen de gezondheidzorg is echter onvoldoende aandacht voor het werk van de cliënt, wat ertoe kan ertoe leiden dat cliënten langzamer herstellen. Het blijkt dat algemeen fysiotherapeuten het lastig vinden om het werk van hun cliënt in hun handelen te integreren. Ook het verwijzen naar en het samenwerken met andere (arbo)zorgverleners kan beter.

In dit project wordt ingezet op het verbeteren van de aandacht voor het werk van de cliënt door de fysiotherapeut, het betrekken van de cliënt bij de fysiotherapeutische besluitvorming en op het verbeteren van de samenwerking tussen (arbo)zorgverleners. De verwachting is dat dit zal resulteren in een sneller herstel en betere arbeidsparticipatie van werkende cliënten. De resultaten kunnen ook gebruikt worden binnen andere (para)medische beroepen. Andere betrokken (arbo)zorgprofessionals in dit project zijn: ergotherapeuten, oefentherapeuten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en huisartsen. Dit project rondt af in augustus 2023.

Armed4Stroke: Caregiver Mediated Exercises, ondersteund met tele-revalidatie

Patiënten met een beroerte en hun mantelzorgers ervaren grote moeite met de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie. Caregiver Mediated Exercises (CME), waarin mantelzorgers (partner, familie, vriend(in)) een actieve rol hebben bij de revalidatie, zorgt voor een soepelere overgang naar de thuissituatie. Het is eveneens bekend dat patiënten in de thuissituatie minder actief zijn dan wanneer ze intensief worden begeleid tijdens de klinische revalidatie. Het is daarom noodzakelijk om patiënten ook thuis te blijven motiveren voor taak-specifieke training en de voortgang daarvan te monitoren. Zeker omdat diverse meta-analyses laten zien dat intensiteit van taak-specifiek trainen na een beroerte leidt tot beter herstel na een beroerte. Om de transitie naar de thuissituatie te verbeteren en ook thuis de intensiteit van training te verhogen wordt in het ARMED4STROKE-programma (Allied Rehabilitation Using Medical Devices for Stroke) gebruik gemaakt van CME, ondersteund met telerevalidatie. Naast de mantelzorgers worden in dit project fysiotherapeuten, revalidatieartsen, ergotherapeuten en verpleegkundigen betrokken. Dit project rondt af in februari 2024.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website