Bij voorkeur laten we ons bij het doen van onderzoek voeden door de kennisbehoeften uit het veld. Wat voor onderwerpen vinden zorgprofessionals, patiënten en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? Dankzij subsidie van ZonMw hebben verschillende partijen aan kennisagenda’s gewerkt, die deze behoeften inzichtelijk maken.

Kennisagenda's

De verschillende kennisagenda’s zijn opgesteld op basis van gesignaleerde kennishiaten en inhoudelijke vraagstukken van de paramedische beroepsgroepen. Zorgprofessionals en beroepsorganisaties hebben gewerkt aan de volgende kennisagenda’s:

Om meer bekendheid te geven aan de kennisagenda Huidtherapie en samenwerking in onderzoek te bevorderen met andere beroepsgroepen en stakeholders, heeft de NVH uitleganimaties ontwikkeld (film 1, film 2). 

De kennisagenda voor Fysiotherapie(pdf) was in 2017 al klaar. In de separate kennisagenda’s is aandacht voor afstemming met de andere (paramedische) kennisagenda’s en het project Patient journey, waarin wordt toegewerkt naar een raamwerk met onderzoeksvragen.

Voorbereidingen 

Om de kennisagenda’s te kunnen opstellen, hebben de partijen gewerkt aan: 

  • verzamelen en analyseren van beschikbare kennis 
  • ordenen en prioriteren van kennishiaten bijvoorbeeld op basis van relevantie (ernst, prevalentie, kosten (effectiviteit), urgentie, onderzoekbaarheid/haalbaarheid en impact op het vakgebied en belang voor de maatschappij
  • inventarisatie van leden, verwijzers en andere zorgverleners alsmede patiëntenverenigingen over urgente kennisvragen 
  • raadplegen van hoogleraren en lectoren 
  • raadpleging van andere onderzoeksagenda’s 
  • voorbereiden, organiseren en coördineren van werkzaamheden

Checklist

Bij de voorbereiding hebben de partijen gebruik gemaakt van de checklist(pdf) en ook van de kennis en ervaring die het KNGF/WCF heeft opgedaan bij het ontwikkelen van de kennisagenda fysiotherapie(pdf). 

Voorbereidende activiteiten

De kennisagenda is één van de voorbereidende activiteiten om te komen tot onderzoekslijnen voor het (nog te ontwikkelen ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische Zorg.

Werkgroep Paramedie 

Dit project wordt getrokken door de werkgroep Paramedie, met als voorzitter ZonMw. De werkgroep bestaat uit: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voor inhoudelijke input en feedback zijn hoogleraren, lectoren en onderzoekers betrokken, werkzaam in het domein van de paramedische en aanverwante medische disciplines.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website