ZonMw tijdlijn Paramedische zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Paramedische zorg nl-nl Wed, 21 Aug 2019 05:42:54 +0200 Wed, 21 Aug 2019 05:42:54 +0200 TYPO3 news-4084 Tue, 28 May 2019 17:06:00 +0200 Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisbundel-zelfmanagementondersteuning/ Wat houdt zelfmanagementondersteuning in bij mensen met diverse chronische gezondheidsproblemen? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je daar als (aankomend) zorgverlener voor nodig? Antwoorden vind je in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Gebruik de bundel tijdens de pilotfase (tot 1 juli) en deel je ervaring! De Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning (pilotfase) bevat actuele kennis en leermiddelen. De nadruk ligt op hoe je het als zorgverlener in de praktijk brengt.

Voor docenten en zorgprofessionals

Vooral voor docenten mbo-hbo, zorgverleners en studenten van opleidingen in zorg en welzijn is deze kennisbundel interessant. Ook is het geschikt voor bij- en nascholing van zorgverleners in de praktijk. Denk aan:

  • Verzorgenden IG
  • Mbo-verpleegkundigen
  • Hbo-verpleegkundigen
  • Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, etc.)
  • Medewerkers maatschappelijke zorg, social work, SPH, toegepaste psychologie  
  • Persoonlijk begeleiders

Deel je ervaring

Wil jij de kennisbundel al gebruiken? Doe dan mee aan de pilotfase (tot 1 juli 2019). Laat weten wat je er van vindt en deel je ervaringen. In september komt de definitieve versie online te staan. Iedereen die meedoet aan de pilot maakt kans op een cadeaubon van 25 euro.

Leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement

De inhoud is een bewerking van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie onder redactie van AnneLoes van Staa, Lausanne Mies en Ada ter Maten-Speksnijder.

Samenwerking

De kennisbundel is ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Vilans en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.

Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met experts op het gebied van zelfmanagement en zelfredzaamheid, docenten van verschillende mbo- en hbo-scholen, lectoren van het Platform Zelfmanagement, en vertegenwoordigers van Vilans, VKI, Vitale Delta en V&VN.

Meer lezen

]]>
news-4036 Thu, 16 May 2019 10:34:34 +0200 Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidies-toegekend-aan-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ Deze week starten de eerste projecten vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (fase I) van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Verspreid over Nederland ontvingen 27 netwerken die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan ouderen een ontwikkelsubsidie. Deze netwerken hebben als doel ouderen de juiste ondersteuning en zorg te bieden, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Met de ontwikkelsubsidie gaan de netwerken samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Het streven is om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de ouderen in het werkgebied. Een netwerk biedt in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg en gaat werken aan uitbreiding richting welzijn en ondersteuning.

Grote variatie

De belangstelling voor het aanvragen van deze subsidie was erg groot. De gehonoreerde projecten bevinden zich in verschillende regio’s en variëren qua werkgebied. De netwerken bevinden zich zowel in grote steden als in dorpen en verschillen in omvang.

Resultaten

Tijdens  het project zal elk netwerk een plan van aanpak opstellen voor het uitwerken van twee inhoudelijke onderwerpen. Belangrijke mijlpalen zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie en visie. Het plan van aanpak kan vervolgens ingezet worden bij de aanvraag van een ‘uitwerkingssubsidie’ voor lokale netwerken ouderenzorg (fase II). Met die subsidie kunnen netwerken hun plan in de praktijk oppakken en uitwerken en de veranderingen onderzoeken.

Opnieuw subsidiemogelijkheden in het najaar

Wilt u ook aan de slag met het (verder) ontwikkelen en verstevigen van uw netwerk? Dit najaar komen er nieuwe subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Houd onze website in de gaten, schrijf u in voor de nieuwsbrief Ouderen en volg ZonMw op social media.

Meer informatie

 

]]>
news-3876 Wed, 03 Apr 2019 15:17:18 +0200 Publiek vertrouwen in huisartsen en specialisten al jaren hoog https://www.nivel.nl/nl/nieuws/publiek-vertrouwen-huisartsen-en-specialisten-al-jaren-hoog Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is aanzienlijk. Het vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is het hoogst. Het vertrouwen in ziekenhuizen is weliswaar iets lager, maar nog altijd hoog. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van 2018 uit de ‘Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg’ van het Nivel. Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Nivel. news-3531 Tue, 29 Jan 2019 15:51:33 +0100 Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht https://www.agora.nl/Nieuws/subsidieregeling-inzet-geestelijk-verzorgers-van-kracht Op 15 januari 2019 is een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op de website van Agora. news-3316 Thu, 06 Dec 2018 10:00:00 +0100 Beroepsgroepen eerstelijnszorg bieden 9 kennisagenda’s aan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/beroepsgroepen-eerstelijnszorg-bieden-9-kennisagendas-aan/ Op woensdag 5 december ontving drs. Marije Beens, directeur en plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kennisagenda’s van 9 beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg en het onderzoekskader paramedische zorg. De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, podotherapeuten en wijkverpleging hebben ieder een kennisagenda ontwikkeld waarin staat aan welke kennis behoefte is om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. De beroepsgroepen zijn bereid om elkaar te versterken in kennisontwikkeling en verkennen hoe zij overlappende kennisvraagstukken gezamenlijk kunnen gaan oppakken. 

Om goede zorg te kunnen bieden, is actuele kennis nodig over effectiviteit, doelmatigheid en impact van zorg. Want hoe weet je of de zorg die je als professional levert de juiste zorg is en van goede kwaliteit? Kennis draagt bij aan de continue verbetering van kwaliteit van zorg. 

Kennisagenda’s

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en wil praktijkgericht onderzoek laten doen dat aansluit bij de kennisbehoeften van het veld. Kennisagenda’s maken inzichtelijk welke onderzoeksonderwerpen zorgprofessionals, patiënten en andere relevante betrokkenen belangrijk vinden. In de kennisagenda’s staat aan welke kennis behoefte is, welke kennis al beschikbaar is en wat de prioritering is van de kennisvragen per beroepsgroep. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, technologie & innovatie en (kosten)effectiviteit. Ze bieden een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Relevante partijen, waaronder patiënten, zijn bij de ontwikkeling betrokken geweest. 

Onderzoekskader paramedische zorg

In aanvulling op de afzonderlijke kennisagenda’s hebben paramedische beroepsgroepen aan de hand van patiënt journeys, samen met patiënten en professionals de toegevoegde waarde van paramedische zorg voor de patiënt geïnventariseerd en expliciet gemaakt. Kennishiaten uit de kennisagenda’s en knelpunten uit het project patiënt journey zijn samengebracht in het onderzoekskader paramedische zorg. Het onderzoekskader biedt de basis voor zowel onderzoek als samenwerking in de dagelijkse praktijk. Dit paramedisch onderzoekskader kan wellicht verbreed worden naar wijkverpleging en huisartsen.

De juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plek

Het ministerie van VWS zet in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De organisatie van zorg en ondersteuning is sterk gefragmenteerd, terwijl mensen baat hebben bij meer integrale zorg. Wanneer we zorg leveren willen we dit, waar mogelijk, ook dichter bij de mensen thuis of zelfs thuis organiseren. De professionals in de eerste lijn spelen hierbij gezamenlijk en in afstemming met elkaar een cruciale rol. Samenwerking in de eerstelijnszorg tussen professionals is vereist voor een goed functionerende keten waarbinnen de patiënt centraal staat. Het samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling in de eerstelijnszorg sluit hier goed bij aan.

Marije Beens: ' Laat je daarbij leiden door de behoefte van de patiënt'

Hoe nu verder?

De beroepsgroepen gaan beginnen met de geformuleerde kennislacunes/kennisvragen uit hun eigen onderzoeksprogramma’s. De separate kennisagenda’s en het onderzoekskader vormen een goede basis om te zoeken naar overlap tussen de agenda’s in thema’s en doelgroepen. Een voorbeeld is het thema preventie of (kosten)effectieve interventies bij (kwetsbare) ouderen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden/lage Sociaal Economische Status (SES). 

ZonMw gebruikt de kennisagenda’s bij het opstellen van nieuwe onderzoeksprogramma’s en is blij met de bereidheid van de 9 beroepsverenigingen om elkaar te willen versterken in kennisontwikkeling door gezamenlijk met overlappende thema’s en doelgroepen uit de kennisagenda’s aan de slag te gaan. 

Meer informatie

Kennisagenda wijkverpleging factsheet
Kennisagenda wijkverpleging raamwerk

Kennis centraal, functioneren optimaal: een kader voor het meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg

]]>
news-3167 Mon, 29 Oct 2018 14:27:10 +0100 Veel uitdagingen in de zorg aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden https://www.nivel.nl/nl/nieuws/veel-uitdagingen-de-zorg-aan-pati%C3%ABnten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden Bijna 3 op de 4 zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk is dit zelfs op ruim 4 op de 5. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. news-3115 Tue, 16 Oct 2018 12:59:31 +0200 Terugvraagmethode veelbelovend bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/terugvraagmethode-veelbelovend-bij-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Ruim 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden: zij hebben moeite om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna driekwart van de ondervraagde zorgverleners heeft minstens wekelijks te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten die niet of te laat op afspraken komen, patiënten die hun klachten moeilijk kunnen verwoorden, patiënten die niet actief deelnemen aan het consult of patiënten die de informatie van de zorgverlener niet begrijpen.

Terugvraagmethode

Zorgverleners hebben zelf de ‘terugvraagmethode’ (teach back method) genoemd als meest aanbevolen strategie om na te gaan of patiënten de gegeven informatie begrijpen. Hierbij vraagt de zorgverlener de patiënt om in eigen woorden te vertellen wat er zojuist besproken is. 

Bevorderen implementatie terugvraagmethode 

Pharos heeft in het kader van het onderzoeksproject een interventie ontwikkeld om de terugvraagmethode te bevorderen, bestaande uit een training, een kaart voor op het bureau en een poster. Deze middelen werden gepresenteerd op de Nivel-verbindt-bijeenkomst ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige zorg’ van 26 september jl. Hierbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we deze veelbelovende methodiek verder in de zorg geïmplementeerd krijgen? Ruim 40 deelnemers van verschillende organisaties dachten hier actief over mee. U leest meer over de bijeenkomst in het verslag.

Verslag invitational Beperkte gezondheidsvaardigheden curatieve zorgRapport 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg'

Project 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools'

]]>
news-2530 Thu, 14 Jun 2018 10:08:00 +0200 Paramedische beroepsgroepen presenteren conceptkader voor meerjaren onderzoeksprogramma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/paramedische-beroepsgroepen-presenteren-conceptkader-voor-meerjaren-onderzoeksprogramma/ Paramedische beroepsgroepen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk gekomen tot een conceptkader voor een meerjaren programma (para)medische zorg. Dit deden zij tijdens de tweede werkconferentie van de werkgroep Paramedie op 18 mei 2018. Ruim 50 deelnemers uit de hoek van wetenschap, beleid, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gaven hun inbreng. Het uit te voeren wetenschappelijk onderzoek gaat onderbouwing opleveren voor (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Hoe kan de paramedische zorg waarde toevoegen en kosten verminderen? En hoe kunnen paramedici bijdragen aan zorgoptimalisatie en optimaal functioneren van patiënten dicht bij huis?

Ambities

Relevante stakeholders, waaronder patiënten, zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de paramedie. Zo blijkt uit de voorbereidende activiteiten van de afgelopen maanden. Volgens hen hebben paramedici oog voor de context van de patiënt en kijken zij breder dan de aandoening of medische diagnose.

Wat is er nodig om de competenties van paramedici optimaal in te zetten, de zorgketen te versterken, zorgkosten te reduceren en de maatschappij optimaal te laten profiteren van de toegevoegde waarde van paramedische zorg? Het antwoord op deze vraag ligt in gedegen onderzoek. Onderzoek waar je beter van wordt!

Voordat we met onderzoek kunnen starten, is een raamwerk nodig met onderzoekslijnen. Dit ligt er nu in conceptvorm. ZonMw heeft op dit moment nog geen subsidie om het onderzoek uit te laten voeren, maar wél voor de voorbereidende activiteiten om input op te halen voor de onderzoekslijnen.

Op basis van goede plannen volgt (in principe) geld voor onderzoek en ontwikkeling. Of en hoeveel subsidie via ZonMw beschikbaar komt voor het expliciet maken van de toegevoegde waarde van paramedische zorg is nog niet duidelijk, maar de paramedische beroepsgroepen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben grote ambities. Ambities waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de houdbaarheid van de zorg.

Werkconferentie

Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de ruim 50 deelnemers aan de tweede werkconferentie over paramedisch onderzoek op 18 mei jl. in Den Haag. In zijn opening lichte hij toe dat ZonMw altijd in co-creatie programmeert met aandacht voor de hele kennisketen. Het gaat om de verbinding tussen de onderzoekscyclus met de kwaliteitscyclus, zoals dit ook tot uitdrukking komt in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Onderzoek en praktijk horen structureel bij elkaar in een cyclisch proces.

Partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en werkveld reflecteerden tijdens de werkconferentie op het concept onderzoekskader paramedische zorg. Salima Weely van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), gaf namens alle betrokken partijen een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden van het afgelopen jaar. Literatuursearch, bijeenkomsten, verkennende gesprekken, de ontwikkeling van beroepsgroepspecifieke kennisagenda’s uitmondend in een onderzoekskader voor een meerjaren onderzoeksprogramma paramedische zorg dat in juni aan het ministerie van VWS wordt aangeboden.

De werkconferentie is een mooi voorbeeld van co-creatie en het concretiseren van de kwaliteitscyclus voor paramedische zorg zoals geschetst door Henk Smid. Wie de praktijk echt wil verbeteren, moet aandacht besteden aan de interactie tussen onderzoek en praktijk.

Meerwaarde

Opvallend is dat in tal van richtlijnen en kwaliteitskaders de paramedische beroepsgroep onvoldoende wordt genoemd, terwijl de brede kijk op gezondheid van de paramedische zorg en de focus van paramedici op het functioneren van mensen heel behulpzaam is. Er is grote behoefte aan interprofessioneel en patiëntgericht handelen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen vaardigheden van de patiënt om zijn/haar gezondheid positief te beïnvloeden. Deze behoefte bestaat zowel aan de kant van beleidsmakers, met het oog op betaalbaarheid van zorg, als aan de kant van patiënten en medische disciplines. Interprofessioneel handelen maakt ook taakverschuiving mogelijk, mits de meerwaarde  wordt onderbouwd (bewezen effectief) en optimaal wordt ingezet. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid van de paramedische zorg en de keuzes van de patiënt.

Onderzoekskader

Het onderzoekskader voor het meerjaren onderzoeksprogramma paramedische zorg biedt houvast om aan te tonen welke waarde de paramedische discipline waar, wanneer en op welke wijze toevoegt aan de reis van de patiënt. Het moet helpen in het toerusten van professionals en patiënten. Tijdens de werkconferentie werden de onderzoekslijnen, thema’s en onderwerpen van het concept onderzoekskader uitvoerig bediscussieerd en van de nodige input voorzien. 

Werkgroep Paramedie

De werkgroep Paramedie bestaat uit: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voor inhoudelijke input en feedback zijn hoogleraren, lectoren en onderzoekers betrokken, werkzaam in het domein van de paramedische en aanverwante medische disciplines.

Meer informatie

ZonMw draagt bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Lees er meer over op onze webpagina Paramedische zorg.

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie juni 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-2507 Wed, 23 May 2018 16:03:34 +0200 Kennisagenda Logopedie krijgt vorm https://www.nvlf.nl/actueel/2018/openbaar/kennisagenda-krijgt-vorm Aan welke kennis ontbreekt het op dit moment binnen logopedie en waar is wel behoefte aan? De projectgroep Kennisagenda Logopedie heeft de kennishiaten verzameld en geprioriteerd. Grofweg zijn de kennishiaten (voorlopig) in te delen in drie hoofdthema's: Effectonderzoek van logopedische interventies, Samenwerking rondom complexe casuïstiek, Zorginnovatie. Je leest er meer over op de website van de NVLF. Kennis

 

]]>
news-2410 Mon, 30 Apr 2018 15:29:05 +0200 KNGF-voorzitter Guusje ter Horst biedt helpende hand aan ‘Paramedie kan drukke huisarts ontlasten’ https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2018/april/%E2%80%98paramedie-kan-drukke-huisarts-ontlasten%E2%80%99.html In recente berichtgeving en op basis van onderzoek onder de leden van huisartsenvereniging LHV, is gewaarschuwd voor te zware belasting van de huisarts. Door de plannen en ambities van het kabinet rond substitutie, voorzorg en preventie, waarin de huisarts een essentiële rol speelt, zal deze belasting alleen maar hoger worden. Dit blijkt ook uit het rapport van de door het ministerie van VWS ingestelde Taskforce: De Juiste Zorg op de Juiste Plek.  

]]>
news-2302 Tue, 27 Mar 2018 14:59:21 +0200 UPDATE Zorgverzekeraars Nederland: goede voortgang uitvoering afspraken paramedische zorg https://www.zn.nl/2887745536 In juni 2017 is een hoofdlijnenakkoord voor de paramedische zorg (HLA PZ) gesloten. Dit HLA PZ is vooral een kwaliteitsakkoord en bevat bouwstenen om het fundament te leggen voor een coherent en structureel kwaliteitsbeleid. Zorgverzekeraard Nederland schetst de stand van zaken.  

]]>
news-2301 Tue, 27 Mar 2018 14:49:36 +0200 ZonMw geeft financiële impuls onderzoek Fysiotherapie https://www.kngf.nl/vakgebied/vakinhoud/zonmw-geeft-financiele-impuls-aan-onderzoek-fysiotherapie.html Het ministerie van VWS hecht een groot belang aan de ontwikkeling en uitvoering van beroepsgroep specifieke onderzoeksagenda’s, waarin kritisch wordt gekeken naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren en nader te onderbouwen. Onlangs heeft ZonMw extra middelen ter beschikking gesteld om het onderzoeksbudget van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) te vergroten.  

]]>
news-1940 Wed, 13 Dec 2017 16:01:46 +0100 Verbetering sociale participatie voor mensen met een spierziekte, door zelfmanagementprogramma Energiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verbetering-sociale-participatie-voor-mensen-met-een-spierziekte-door-zelfmanagementprogramma-energ/ Energiek, een multidisciplinair zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte, draagt bij aan verbetering van sociale participatie en van fysieke conditie. Er zijn echter geen verschillen gevonden in de vermoeidheid en kwaliteit van leven van de deelnemers. Dit doelmatigheidsonderzoek van het Radboudumc toont aan dat Energiek effectiever is dan de gebruikelijke zorg, terwijl de zorgkosten niet toenemen. Veel mensen met een spierziekte zijn chronisch vermoeid en hebben hier in het dagelijks leven last van. Het groepsprogramma Energiek is bedoeld om mensen te helpen om hun conditie te trainen en beter om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven. In totaal hebben 29 mensen met een spierziekte het programma gevolgd. Deze groep werd vergeleken met 24 mensen die gebruikelijke zorg kregen. De gebruikelijk zorg varieerde van geen paramedische zorg, tot eerstelijns paramedische zorg tot multidisciplinaire revalidatie.

Naast de verbetering op sociale participatie en fysieke conditie, was de groep deelnemers die het Energiek programma volgde, meer tevreden met de uitvoering van de activiteiten dan de groep mensen die de gebruikelijke zorg kregen.

Implementatie

Uit het onderzoek is ook gebleken dat zowel de samenwerking binnen, als tussen deelnemende centra, een belangrijke voorwaarde is voor het naleven van de handleiding van het programma. Daarnaast bleek het enthousiasme en de betrokkenheid van therapeuten, artsen, diëtisten en psychologen een belangrijke bevorderende factor. Bij het werven van deelnemers bleek dat de afstand die moest worden afgelegd om aan de interventie deel te nemen voor een groot deel van de patiënten een belemmering was om aan het programma deel te nemen.

Meer informatie:


]]>
news-929 Thu, 09 Mar 2017 09:00:00 +0100 Paramedische beroepen presenteren voorzet onderzoeksprogramma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/paramedische-beroepen-presenteren-voorzet-onderzoeksprogramma/ Hoe kunnen paramedische zorg professionals mensen helpen om naar vermogen te functioneren en te participeren? Welke kennis draagt bij aan het verbeteren en expliciteren van de kwaliteit van paramedische zorg? Met het doel dat mens- en maatschappij optimaal kan profiteren van de meerwaarde van deze zorg. Op 2 maart 2017 zetten zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers de eerste stappen naar een paramedisch onderzoeksprogramma. Breed gedragen voorzet 

Paramedische zorg kan mensen helpen om optimaal te functioneren, in het dagelijks leven en in hun werk. Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de bijna 80 deelnemers aan een werkconferentie over paramedisch onderzoek in Den Haag. Smid roemde het feit dat de gepresenteerde voorzet voor een onderzoeksprogramma gedragen wordt door alle relevante beroepsorganisaties (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN), de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) én Patiëntenfederatie Nederland. Volgens hem krijgt het beoogde onderzoeksprogramma daardoor straks veel vanzelfsprekender een plek binnen het bestuurlijk akkoord rond de paramedische zorg.

]]>
news-156 Wed, 13 Jul 2016 11:31:00 +0200 Eerste Nederlandse online master voor ICT in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-nederlandse-online-master-voor-ict-in-de-zorg/ Health Informatics van het Academisch Medisch Centrum is op 4 juli officieel erkend als masteropleiding van de Universiteit van Amsterdam. De opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals, zoals artsen, staffunctionarissen in de zorg, verpleegkundigen en paramedici, die zich op een academisch niveau willen bijscholen op het gebied van ICT in de zorg. Met deze online opleiding kunnen zij flexibel en in deeltijd studeren  en  direct binnen hun eigen zorginstelling een bijdrage leveren aan ICT-projecten.

ICT is niet meer weg te denken uit de zorg. Ziekenhuizen werken met een elektronisch patiëntendossier, huisartsen registreren medische gegevens in het huisartseninformatiesysteem, en patiënten verzamelen gegevens via apps of vullen een online vragenlijst in als voorbereiding op een consult.

Moderne zorginformatiesystemen en slimme technologieën bieden kansen om de zorg te verbeteren, veiliger te maken en besparingen te realiseren. Voorwaarde is wel dat de inzet van deze middelen op een bewezen effectieve wijze plaatsvindt. Voor de acceptatie van de ICT-systemen is het belangrijk om de zorgprofessional te betrekken in het proces van het beoordelen, ontwerpen en selecteren ervan. Maar werknemers in de zorg zijn niet altijd goed voorbereid op deze nieuwe rol. De masteropleiding Health Informatics voorziet daarin.

Health Informatics richt zich op professionals met minimaal twee jaar werkervaring in de zorg. Het studiemateriaal, de interactieve sessies en (groeps)opdrachten worden uitsluitend online aangeboden. Zo worden de studenten in staat gesteld om de master in deeltijd naast hun werk te volgen. De opleiding bestaat uit tien modules en een afstudeeropdracht. Voorbeelden van modules zijn eHealth, informatiebeveiliging en evidence based health informatics. Het volledige programma is te vinden op www.amc.nl/healthinformatics.

De NVAO, de organisatie die de erkenning toekende, schrijft in haar rapport: “Het panel is overtuigd van de meerwaarde van deze postinitiële masteropleiding en bevestigt de behoefte in de gezondheidszorg aan (zorg-)professionals die, uitgerust met ICT-kennis en -vaardigheden, technische en ICT-oplossingen kunnen vinden die toepasbaar zijn in de zorg.”

]]>