Wat vinden patiënten, ketenpartners en andere relevante stakeholders belangrijk in de paramedische zorg? Dankzij subsidie van ZonMw organiseerden de verschillende beroepsverenigingen samen met Patiëntenfederatie Nederland en Paramedisch Platform Nederland bijeenkomsten om de kennisbehoeften op te halen uit de praktijk.

Patiënten

Op 15 november 2017 heeft de werkgroep Paramedie een bijeenkomst georganiseerd voor patiënten die te maken hebben met oncologie, reuma of diabetes. Maar ook voor (kwetsbare) ouderen. Lees meer in het verslag van deze bijeenkomst(pdf).

Het was een brede, gemêleerde groep die duidelijk aangaf wat de behoeften zijn op het gebied van paramedische zorg. Deze bijeenkomst vormde de basis voor een bijeenkomst met andere relevante stakeholders later in het jaar.

Relevante stakeholders

De werkgroep Paramedie organiseerde op 7 december 2017 een werkconferentie. Er waren zo’n 90 deelnemers uit wetenschap, beleid, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Lees meer in deze rapportage van de bijeenkomst(pdf). Tijdens deze bijeenkomst ging het om: 

  • voortbouwen en aanvullen van de resultaten van de bijeenkomst voor patiënten 
  • benoemen van uitdagingen, gewenste veranderingen en toekomstbeelden 
  • Benoemen van de kennisvragen. Deze vormen de mogelijke bouwstenen voor een Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg van ZonMw.

Voorbereidende activiteiten

Deze bijeenkomsten zijn één van de voorbereidende activiteiten om te komen tot onderzoekslijnen voor het mogelijke ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische Zorg. Andere voorbereidende activiteiten zijn: kennisagenda’s en Patient journey.

Werkgroep Paramedie 

Dit project wordt getrokken door de werkgroep Paramedie, met als voorzitter ZonMw. De werkgroep bestaat uit: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NVvP), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voor inhoudelijke input en feedback zijn hoogleraren, lectoren en onderzoekers betrokken, werkzaam in het domein van de paramedische en aanverwante medische disciplines.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website