ZonMw heeft de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagement gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet. Dat heeft uiteenlopende inzichten en resultaten opgeleverd.

Leerboek zelfmanagement

Op 13 december 2017 is het het leerboek ‘Verpleegkundige Ondersteuning bij Zelfmanagement en Eigen Regie’ verschenen. Het boek kwam tot stand dankzij subsidie van ZonMw.

Lees meer over het leerboek

Artikelenreeks over zelfmanagement

Om de verschillende aspecten van zelfmanagement nader te verkennen, hebben De Eerstelijns en ZorgenZ in opdracht van ZonMw een artikelenreeks over zelfmanagement gemaakt, verdeeld over 8 thema's. In De Eerstelijns ligt de nadruk op verdieping (in een serie van 8 artikelen); op ZorgenZ verschenen 16 online artikelen met een meer praktijkgericht karakter.

Uitgelicht

Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement

In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw.

De instrumentenkiezer geeft zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, multidisciplinaire teams en individuele zorgverleners een overzicht van beschikbare tools en helpt bij het kiezen van instrumenten gericht op zelfmanagement(ondersteuning).

Infographic

Het meedoen in werk en samenleving is goed voor de gezondheid van chronisch zieken. Maar deze kwetsbare groep valt ook vaak als eerste uit. Zelfmanagement draagt bij aan een betere gezondheid, een hogere arbeidsparticipatie en minder kosten. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten is meer en gerichter onderzoek nodig.

Projecten

Zelfmanagement staat centraal in 5 onderzoekslijnen voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website