Door verschillende incidenten in zorginstellingen is een toenemende maatschappelijke druk ontstaan op toezichthouders om meer toezicht te houden op kwaliteit en veiligheid.

Op dit gebied is een grote diversiteit aan systemen en regelingen om toezicht te houden. 

Wel willen, maar niet weten hoe

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op toezichthouders om meer zicht en invloed te hebben op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Geluiden uit het veld geven echter aan dat ze dit wel willen, maar niet goed weten hoe ze dit het beste kunnen invullen, of het ontbreekt ze aan kennis of handvatten over de manier waarop deze rol concreet en betekenisvol kan worden ingevuld. En waarmee wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk.

Onderzoek aansluiten bij de praktijk

Bij de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) vormen vragen uit de toezichtpraktijk het uitgangspunt voor een academische werkplaats toezicht (ZonMw programma Effectief Toezicht), waardoor het onderzoek beter aansluit bij de praktijk.

Doel is het toezicht verder te professionaliseren door evaluatie van de huidige praktijk en het uitvoeren van effectiviteitstudies; bij te dragen aan de ontwikkeling van methoden en instrumenten en de wetenschappelijke kennis over toezicht uit te breiden en te verspreiden. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website