Projectomschrijving

Mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) ondervinden problemen of beperkingen op meerdere levensgebieden. Het faciliteren van herstel is een belangrijk doel in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Doel

De doelstelling van dit onderzoek is kennisverwerving over maatschappelijk en persoonlijk herstel bij vrouwen en mannen met EPA en hun naasten en behandelaren.

Maatschappelijk en persoonlijk herstel

Maatschappelijk herstel gaat onder andere over wonen en werk. Persoonlijk herstel is het zélf betekenis kunnen verlenen aan wat er gebeurd is en meer grip krijgen op het eigen leven. De volgende aspecten worden hierbij belicht:

  • verschillen tussen mannen en vrouwen
  • de visie op herstel binnen de ‘triade’ (de samenwerking tussen cliënt, naaste en behandelaar)
  • het herstel van de naasten zelf, die hun eigen verdriet ervaren

Werkwijze

Wij zullen gestructureerde interviews houden met 30 mannelijke en 30 vrouwelijke cliënten, 30 naasten en 30 behandelaren van cliënten in zorg bij de F-ACT teams (ambulante teams voor outreachende zorg) en de vervolgklinieken van Mentrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website