Projectomschrijving

Bij transgenders komt de ervaren genderidentiteit niet overeen met hun lichaam. Als dit leidt tot ernstige klachten dan spreekt men van genderdysforie. De meest effectieve behandeling is om het lichaam aan te passen aan de ervaren genderidentiteit. Maar er zijn veel verschillende opties voor een aanpassende behandeling en niet iedere transgender wil precies hetzelfde.

Ontbrekende hulpmiddelen

Er moet bij ieder individu worden gekeken waar de discrepantie tussen identiteit en fysiek uit bestaat en welke behandeling het meest passend is. Op dit moment ontbreekt het aan hulpmiddelen voor de transgender en de zorgverlener om gezamenlijke keuzes te maken voor de beste behandeling. Daarbij moeten zorgverleners meer uitgaan van wat voor de transgender zelf het meest belangrijk is. Op dit moment ontbreekt het aan instrumenten om dit goed vast te stellen.

Doel

Dit project heeft ten doel om deze hulpmiddelen en instrumenten te ontwikkelen:

  • goede keuze- en denkhulpen ter ondersteuning van ‘Shared Decision Making’
  • een instrument om transgender gerapporteerde uitkomsten (PROs) te meten


Meer informatie

Herstelondersteuning

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Onderzoeksprogramma GGz en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. In totaal hebben 7 projecten subsidie ontvangen voor praktijkonderzoek naar persoonlijk en maatschappelijk herstel en man/vrouw-verschillen bij herstelondersteunende zorg.

Bekijk alle herstelgerichte projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website