Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer?

Om onder andere deze vragen te beantwoorden, zijn er diverse projecten gehonoreerd. Het doel van de projecten is om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te leveren over het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. De nieuw vergaarde kennis uit de volgende projecten draagt bij aan het verbeteren van samen beslissen en verstandige keuzes in de medisch specialistische curatieve zorg.

Samen beslissen

Leren van rolmodellen in de klinische praktijk

Gert Olthuis, Radboud UMC

Het doel van dit project is het ontwikkelen van goed onderbouwde aanbevelingen over hoe rolmodellen in de klinische praktijk beter kunnen worden ingezet om artsen in opleiding te leren participeren in processen van gezamenlijke besluitvorming.

Verbeteren van samen beslissen bij oudere patiënten met multi-morbiditeit

Dr. B.M Buurman, AMC en Drs. R.E. Pel-Littel, Vilans

Huidige modellen voor ‘Samen beslissen’ zijn niet gericht op oudere mensen met multi-morbiditeit en hun naasten. Dit project onderzoekt of een interventie, gericht op oudere patiënten met multi-morbiditeit en artsen, leidt tot een beter proces van Samen Beslissen en de mate van tevredenheid over de beslissing.

Wat heeft een patiënt nodig om deel te nemen aan een gedeeld besluitvormingsproces?

Dr. A.H. Pieterse, LUMC

Arwen Pieterse van het LUMC gaat onderzoeken welke opvattingen, kennis en vaardigheden van patiënten bepalen wat de mate van toegerust-zijn voor Samen Beslissen bepaald. Ook aspecten van de arts-patiënt relatie, tijd en andere elementen gerelateerd aan (de voorbereiding op) het consult zullen worden onderzocht.

Welke communicatiestrategie helpt bij welke patiënt?

A.M. Stiggelbout, LUMC

Het doel van dit project is bewijs leveren of twee communicatie strategieën ingezet kunnen worden door artsen om Samen Beslissen te bevorderen. De twee communicatie strategieën die worden onderzocht zijn: 1) expliciteren aan de patiënt dat een beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is en 2) het achterwege laten van het (vaak onbewust) sturen van de patiënt in de richting van een behandeling die de voorkeur heeft van de arts.

Welke keuze ondersteunende informatie werkt voor ouderen?

Julia van Weert, UVA

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke manier van aanbieden van keuze ondersteunende informatie het beste werkt voor ouderen. Er zullen nieuwe presentatievormen (gebalanceerde audiovisuele keuze informatie en verhalende keuze informatie) worden onderzocht die mogelijk beter aansluiten bij de informatieverwerking van ouderen.

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools

Prof. dr. J.J.D.J.M. Rademakers, NIVEL

Verstandig Kiezen

Verstandige Keuzes zijn bewezen aanbevelingen bij bepaalde behandelingen. Het is een instrument voor het maken van keuzes in de zorg. Het doel van de projecten is om wetenschappelijke kennis te vergaren over de mate van gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer van de arts, en de belemmerende en bevorderende factoren daarbij. De Verstandige Keuzes die worden onderzocht zijn:

Verstandige Keuzes binnen de urologie

Dr. M.J. Roobol, Erasmus MC

Verstandige Keuze conservatieve behandeling van heup- en knieartrose

(onderdeel van Verstandige Keuzes binnen de orthopedie)

Dr. R.C.I. van Geenen, Amphia Ziekenhuis

Het bespreekbaar maken van behandelwensen en –grenzen

(onderdeel van Verstandige Keuzes binnen de interne geneeskunde)

Prof. dr. H.A.H. Kaasjager, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Verstandige Keuzes bij een acute wond

Dr. S. van Dulmen, RadboudUMC, IQ Healthcare

Implementatie van verstandige keuzes bij gastro-oesofageale refluxziekte

Dr. M.M. Tabbers, Emma Kinderziekenhuis

Contact

Portretfoto Jolanda Huizer

Jolanda Huizer

Senior programmamanager

+31 70 349 52 57
huizer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website