In 2017 ontwikkelde Registratie aan de bron een serious game: ‘Medisch Centrum Oost’. De game is om deelnemers op interactieve wijze te laten ervaren welke uitdagingen bestaan rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het epd, voor meervoudig gebruik. Inzichten uit de game worden in de nabespreking gekoppeld aan concrete vervolgacties waarmee de deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.

Zo’n 50 vooral verpleegkundige teamleiders van VU medisch centrum, hebben onlangs via de serious game van het Citrienprogramma Registratie aan de bron ervaren welke uitdagingen er zijn rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het epd voor meervoudig gebruik. ‘Als jij iets niet doet of niet goed registreert, ontstaat er ergens anders een probleem in de keten rond de patiënt. We moeten allemaal meer naar het grote geheel kijken, oog hebben voor elkaars rol, van andere zorgprofessionals, maar ook voor die van de DBC-mensen’, is de belangrijkste conclusie van Gea Westerhof, hoofd van de zorgeenheid medische oncologie en reumatologie. 

Inspiratie voor verpleegkundige kwaliteitsstandaard 

De game was in VUmc onderdeel van een inspiratiebijeenkomst rond de verpleegkundige kwaliteitsstandaard die VUmc heeft ontwikkeld. ‘Zorgvraag en zorgplan’, was het thema. Het doel was om zicht te krijgen op de meerwaarde van het werken met zorgvragen en daarbij behorende zorgplannen. ‘En wat leg je daarvoor vast en hoe leg je dat vast? Wat moet ik uitvragen? Wie heb ik voor me en waar heeft die behoefte aan? Waarom is standaardiseren belangrijk voor continuïteit van zorg in de hele keten en wanneer kan standaardiseren niet?’ schetst Kira Scheerman, stafadviseur zorg in VUmc de reden om de game van Registratie aan de bron te gebruiken. Het spel heeft daar op een beeldende manier bij geholpen. 

Serious Game

‘De game is een interventie die Registratie aan de bron ontwikkelde. Ze worden bewust van het belang van het eenmaal vastleggen van zorginformatie en geactiveerd om zelf een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de dossiervoering.’ Aan het woord is Marieke Hanegraaf, projectleider en een van de spelbegeleiders van de game. ‘We richten ons in het programma op landelijke afspraken over de manier waarop we zorginformatie vastleggen (eenheid van taal) en de implementatie daarvan in de epd’s, maar besteden ook veel aandacht aan de zo nodigde verandering in de manier van denken over dossiervoering.

Het programma Registratie aan de bron is een initiatief van de universitair medische centra en Nictiz en wordt deels gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw. 

Meer weten?

Iets voor jouw organisatie, deze game? Mail voor meer informatie, een afspraak of om direct aan te melden naar info@registratieaandebron.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website