‘Maak gewenst gedrag gemakkelijk gedrag’, dat adviseerde keynote spreker Reint Jan Renes op 17 november tijdens de drukbezochte Meet & Greet van het Citrienfonds in Zeist. Hij gaf er inspirerende handreikingen bij. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt de gezondheidszorg duurzaam te ontwikkelen. Kwalitatief toegankelijke en hoogwaardige zorg is steeds het doel. De Meet & Greet maakte de enorme betrokkenheid duidelijk waarmee de umc’s, hun zorgnetwerken en vele andere zorgaanbieders samenwerken aan concrete oplossingen voor dringende vraagstukken in de zorg. De resultaten van de projecten kwamen in de workshops ruimschoots aan bod.

Samen verbeteringen binnen bereik brengen was het centrale thema van deze derde Meet & Greet. En dan zijn handvatten, tips en inzichten natuurlijk welkom. De dag begon met een inspiratiesessie door gastspreker Reint Jan Renes. Hij putte met aansprekende voorbeelden uit zijn onderzoekservaring met effectieve communicatie en gedragsgerichte interventies. Effectieve gedragsverandering, nodig voor het welslagen van vrijwel alle Citrienprogramma’s, vraagt goed inzicht in het menselijke gedrag en in de situaties en behoeften van mensen. ‘Gedragsverandering schuurt altijd’, aldus Renes, ‘Er komt weerbarstigheid, weerstand en wrijving. Dat is normaal als je iets goeds of zinnigs vertelt en in gang wil zetten. Alle natuurlijke weerstandstrategieën zullen voorbij komen.’ Eén begrip uit zijn presentatie zong de hele dag door en kwam terug in verschillende workshops: slimme keuze-architectuur, waardoor mensen worden aangezet tot het gewenste gedrag. 

Leren van elkaar 

Een van de doelen van de jaarlijkse Meet & Greet is het delen van kennis: laten zien wat er binnen de projecten gebeurt, welke resultaten worden behaald en hoe die worden geïmplementeerd. Want dat is uiteraard het belangrijkste: welke resultaten zijn behaald en hoe kunnen andere ziekenhuizen hiervan profiteren? In Zeist kwam tijdens de twintig workshops een indrukwekkende hoeveelheid onderwerpen voorbij: gaming, big data, leren van telemonitoring bij geboortezorg, financiering van oncologienetwerken, stoppen van onnodige zorg, sturingsinformatie voor ziekenhuisbestuurders en nog veel meer. De presentaties van de workshops en voordrachten zijn te downloaden op de site van de NFU

Sturen op kwaliteit

Het programma Sturen op kwaliteit, een van de 5 Citrienprogramma’s, presenteerde de resultaten van een project op de afdeling Intensive Care. Projectleiders Marieke Zegers en Anke Oerlemans ontwikkelden een stappenplan en een kernset van tien punten waarmee ziekenhuisbestuurders met afdelingen het gesprek over de kwaliteit van de zorg meer inhoud kunnen geven. ‘Kwaliteit van zorg is een klus die bestuurders en professionals samen moeten klaren’, zegt projectleider Marieke Zegers. ‘Het gaat niet om afrekenen op fouten, maar om samen verbeteren. Ons stappenplan geeft ziekenhuizen de mogelijkheid deze methode op maat toe te passen. De tien kernpunten zijn door elke afdeling en elk ziekenhuis eenvoudig toe te passen. Tot de tien kernpunten behoren bijvoorbeeld de resultaten van audits van vakgroepen, calamiteiten en patiëntervaringen. Het accent in de gesprekken tussen bestuurders en professionals ligt nogal eens op de financiën. Onze methode en de kernset van tien punten is voor bestuurders een geschikte aanjager om écht inhoudelijk het gesprek aan te gaan over kwaliteit van zorg.’

Plezierdokters

Vanuit het Citrienprogramma Registratie aan de bron presenteerden de ‘plezierdokters’ de resultaten van hun project PLEZIER. Om zorginformatie gestructureerd en eenmalig te kunnen vastleggen, moeten dokters eerst goed en handig met het epd kunnen werken. En daar schort het nogal eens aan. In het Radboudumc trainen artsen die het werken met het epd volledig onder de knie hebben, hun collega’s. Het project ontstond op de afdeling KNO waar een aantal artsen; onder wie hoofd-hals chirurgen Guido van den Broek en Jimmie Honings, zich het werken met het epd goed eigen maakten. Hiertoe werden zij gestimuleerd door afdelingshoofd Henri Marres die al snel zag dat het nieuwe epd grote voordelen bood en dat het daarvoor wel noodzakelijk was om dokters ‘in the lead’ te zetten om te zorgen voor een zorginhoudelijk goed ingericht epd. Inmiddels zijn zo’n 800 artsen getraind en is er daadwerkelijk sprake van tijdwinst nu zij minder hoeven te registreren om de gewenste kwaliteitsgegevens te verkrijgen. 

Meer weten?

De digitale projectwaaier van het Citrienfonds biedt een compleet overzicht van alle projecten. Voor meer informatie zie ook de website van de NFU.

Informatie over de thema's van het Citrienfonds

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website