Projectomschrijving

Psychosociale problemen, zoals angst, somberheid en stress, lijken veel voor te komen bij patiënten die lichamelijk letsel oplopen bij een ongeval. Om deze problemen goed in kaart te brengen binnen het ziekenhuis wordt in dit onderzoek voor deze groep patiënten een vragenlijst ontwikkeld om hen te screenen op psychosociale problemen. Dit wordt gedaan met behulp van literatuurstudie, het doen van groepsgesprekken met patiënten en hulpverleners. Daarna wordt onderzocht hoe goed de nieuwe vragenlijst is onder een grote groep patiënten die lichamelijk letsel heeft oplopen bij een ongeval. Vervolgens gaan we onderzoeken bij patiënten met een schouder-, bekken- of wervelbreuk of het haalbaar is om de screeningvragenlijst in de standaardzorg voor deze patiënten in te passen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website