Projectomschrijving

Bij boezemfibrilleren is er sprake van een ongecontroleerde elektrische activiteit van de boezem. Ablatie heeft tot doel om het weefsel in de linker boezem, dat verantwoordelijk wordt geacht voor het boezemfibrilleren, uit te schakelen.

In deze studie worden twee typen ablatiekatheters die worden gebruikt voor boezemfibrilleren met elkaar vergeleken: PVAC Gold en Contact Force (CF). Beide worden gebruikt voor elektrische isolatie van de longaders, van waaruit de boezemfibrilleren veroorzakende prikkels ontstaan.

Zowel de PVAC Gold als Contact Force katheters zijn ontwikkeld om de beoogde littekens in de boezem zo effectief mogelijk aan te kunnen brengen, namelijk d.m.v. gouden electroden enerzijds (PVAC) en kathetercontact-metingen (CF) anderzijds.    

Doel van dit onderzoek is het vergelijken van deze twee behandeltechnieken.
Hiertoe worden patiënten die voor beide technieken in aanmerking komen gerandomiseerd. Succespercentage, proceduretijd en complicaties worden in beide groepen geregistreerd en vergeleken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website