Projectomschrijving

Rendu-Osler-Weber (ROW) is een zeldzame erfelijke aandoening die gekarakteriseerd wordt door vaatafwijkingen in de longen, hersenen en lever. Pulmonale arterioveneuze malformaties (PAVMs) zijn abnormale vaten die een directe verbinding vormen tussen de slagader en ader van de longen. Patiënten hebben hierdoor een groot risico op neurologische complicaties zoals een beroerte of hersenabces. Behandeling van PAVMs middels embolisatie (afsluiten van het vat met coils of plugs) verkleint het risico op deze complicaties, echter lange termijn resultaten ontbreken.

Doel

In verband met het hoge risico op complicaties is screening en follow-up noodzakelijk in alle ROW patiënten. Met behulp van contrast echocardiografie en MRI kan mogelijk het gebruik van CT worden geminimaliseerd om zo de stralingsbelasting in deze jonge populatie te beperken.

Verwachte resultaten

Met dit project beogen wij de huidige diagnostiek, opvolging en behandeling van PAVMs te verbeteren. Hiermee streven wij naar optimale en patiëntgerichte zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website