Projectomschrijving

Er bestaat controverse rondom de toepassing van een beperkt invasieve benadering bij een chirurgische aortaklepvervanging.

Doel

Het doel van deze studie is het vergelijken van de gezondheidstoestand, kwaliteit van leven en ervaren postoperatieve pijn na een beperkt invasieve en een conventionele open chirurgische aortaklepvervanging i.v.m. een ernstige of symptomatische aortaklepstenose. De hypothese is dat een beperkt invasieve aortaklepvervanging geassocieerd is met een snellere verbetering van de algemene en ziekte-specifieke gezondheidstoestand en met minder postoperatieve pijnklachten. 

Werkwijze

De studie zal worden uitgevoerd bij volwassen patiënten en de vorm hebben van een prospectieve gerandomiseerde klinische trial. 80 patiënten die een beperkt invasieve aortaklepvervanging hebben ondergaan en 80 patiënten die een conventionele open aortaklepvervanging hebben ondergaan (allen met een hechtingloze aortaklepprothese) zullen vergeleken worden. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website