Projectomschrijving

Diffuus axonale schade is een vorm van hersenletsel na vaak ernstige ongevallen waarbij er sprake is van beschadiging van de zenuwuitlopers (axonen). De precieze betekenis van axonale schade voor de prognose is nog onduidelijk.
In dit onderzoek wordt bij alle patiënten met axonale schade de neurologische uitkomst en kwaliteit van leven in kaart gebracht. Ook de relatie met verschillende prognostische factoren (zoals de aard en de ernst van het trauma, klinische toestand op de intensive care) en MRI afwijkingen wordt onderzocht. Verder wordt onderzocht of geavanceerde MRI technieken kunnen bijdragen aan een betere voorspelling van de prognose.  Een betere inschatting van de prognose voor de individuele patiënt is van belang voor juiste inzet van behandeling en revalidatie en kan meer zekerheid geven over de toekomst voor patiënt en naasten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het St. Elisabeth Ziekenhuis in samenwerking met het UMC Groningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website