Projectomschrijving

Innovaties en beslissingsondersteuning

Preventie en optimale therapiekeuze leiden tot betere uitkomsten en lagere kosten bij hartpatiënten. Het specialistisch hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis wil dit bereiken door technologische innovaties (zoals tele-monitoring en eHealth) samen met geavanceerde beslissingsondersteuning toe te passen bij patiënten met 3 veelvoorkomende hartziekten:

  1.  Verstopte kransslagaderen
    Ruggenmergstimulatie zal worden toegepast voor de behandeling van complexe vormen van kransslagaderlijden. Daarnaast zal beslissingsondersteuning in de ambulance bij patiënten met acute afsluitingen van de doorbloeding van het hart worden onderzocht.
  2. Vernauwde aortaklep
    Vernauwde aortakleppen komen vaak voor bij mensen op hoge leeftijd. Vaak hebben zij ook andere lichamelijke of cognitieve beperkingen. Dit project beoogt betere geriatrische screening en betere bepaling van de ernst van de vernauwing te ontwikkelen.
  3. Boezemfibrilleren
    Dit project richt zich op betere screening op risicofactoren (zoals slaapapneu en levensstijl) en de toepassing van artificial intelligence-analyses (AI) om preventie en optimale therapiekeuze te bevorderen.

Meer informatie

Inleiding onderzoeken

Hartaandoeningen vormen de belangrijkste oorzaak van sterfte en veroorzaken ook voor heel veel mensen een grote ziektelast. Het onderzoek door het CHC richt zich al jaren op deze veelvoorkomende aandoeningen en de onderzoeksvoorstellen hebben dan ook betrekking op 3 veelvoorkomende hartaandoeningen, die nog steeds in hoge mate bijdragen aan vroegtijdig overlijden, verlies van kwaliteit van leven en hoge zorgkosten:
1) complexe kransslagader aandoeningen, 2) hartkleplijden en 3) hartritmestoornissen.

Onderzoek 1: complexe kransslagaderaandoeningen

In dit onderzoek worden complexe kransslagaderaandoeningen onderzocht, die een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en investeringen in zorgmiddelen vergen. Het onderzoek vindt plaats bij twee belangrijke groepen patiënten, namelijk patiënten met therapieresistente pijn op de borst (RAP) en patiënten met een hoog risico op een hartinfarct (ACS). Voor beide situaties zijn er nieuwe innovatieve en veelbelovende opties voor vroege diagnose en invasieve behandeling beschikbaar, maar er is nog weinig objectief bewijs of het ook effectief is. De RAP-studie is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie om de prestatie en werkzaamheid van ruggenmergstimulatie bij RAP te onderzoeken. In de ACS-studie wordt de waarde vastgesteld van een nieuwe pre-ziekenhuisrisicobeoordeling om triage en vroege behandeling te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen.


Onderzoek 2: vernauwing van de aortaklep

In dit onderzoek wordt aortaklepstenose onderzocht. Vernauwing van de aortaklep is bijna altijd progressief en leidt uiteindelijk tot klachten en sterk verhoogde kans op vroegtijdig overlijden waardoor een ingrijpende operatie onafwendbaar is. Onlangs is aangetoond dat een TAVI (transcatheter aortic valve implantation) ingreep een goed innovatief alternatief is voor openhartchirurgie. In dit project is het doel om de TAVI-behandeloptie beter in te bedden
in de zorg, een beter beeld te krijgen van de pre-interventie patiënt-specifieke data op basis van innovatieve beeldvorming en kunstmatige intelligentie (AI) om de behandeling te personaliseren en daarmee te optimaliseren voor de specifieke patiënt. Daarnaast gaan we samen met verwijscentra in de regio een nieuwe manier ontwikkelen om patiënten voor tijdens en na de behandeling beter te monitoren, zodat de hele “TAVI-zorgketen” kan worden verbeterd en patiënten dichter bij huis optimale zorg ontvangen.

Onderzoek 3: zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

In dit onderzoek zal de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF) worden onderzocht. AF is de meest voorkomende ritmestoornis en is geassocieerd met hogere morbiditeit, zoals beroerte, dementie, en sterfte. Op dit moment bestaan er geen zorgprogramma’s voor screening op AF en de onderliggende risicofactoren. In dit project wordt een nieuwe vorm van zorg voor primaire en secundaire preventie van AF ontwikkeld door implementatie van innovatieve, niet-invasieve technologieën. Dit gebeurt door het gebruik van relatief goedkope en simpele wearables, zoals een horloge die gericht is op de ritmestoornis zelf, maar ook op de onderliggende risicofactoren, zoals slaap-apneu. Daarnaast wordt informatie verkregen over levensstijl, en klachten via patiënt self-reporting. Tenslotte wordt een nieuwe vorm van beslissingsondersteuning voor ritme-behandeling voor boezemfibrilleren opgezet, zodat een betere ‘first time right’ keuze gemaakt kan worden uit het brede palet behandel-opties. Analyse van bovenstaande data, maar ook van de bekende aanvullende diagnostiek kan op deze manier leiden tot optimale therapie-keuze, waardoor betere uitkomsten en vermindering van zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website