Projectomschrijving

Veel ouderen boven de 65 gebruiken vijf of meer geneesmiddelen. Onderzocht is het effect van vijf interventies gericht op verbeteren van medicatieveiligheid en toedienen van geneesmiddelen:

  • Medicatiereview: screening van medicatie door openbaar apotheker èn huisarts. 
  • Clinical rules: toepassing klinische beslisregels ter opsporing van patiënten met (risico op) een medicatie-gerelateerd probleem. 
  • Ward-oriented pharmacy: toepassing klinische farmacie-activiteiten op patiëntenafdelingen door een team van ziekenhuisapotheker, apothekersassistenten, verpleegkundigen.
  • Sonde-instructie: voor toediening geneesmiddelen door een sonde in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
  • Maalinstructie: voor malen van geneesmiddelen vanwege toediening met vloeibaar voedsel in verpleeghuizen.

De interventies verbeteren de medicatieveiligheid en patiëntveiligheid. Verschillen zitten vooral in de benodigde tijdsinvestering en het benodigde budget. Voor het verloop van de interventie zijn primair het soort probleem en patiënt van belang. De zorgverleners of context spelen nauwelijks een rol. Sterk punt van de interventies is het grote draagvlak voor een actieve(re) rol van de apotheker bij preventie en management van medicatieveiligheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website