Projectomschrijving

Ziekenhuisopname is een risicofactor voor geneesmiddelgerelateerde problemen (GGPs) zoals contra-indicaties, interacties, bijwerkingen, doseringsfouten, irrationele en inefficiënte therapie. Deze kunnen het gevolg zijn van de effecten van geneesmiddelen, maar ook van voorschrijffouten en therapieontrouw.

Intensieve Begeleiding van Ontslagmedicatie (IBOM-2) moet GGPs na ontslag uit het ziekenhuis verminderen en het goede gebruik van geneesmiddelen bevorderen

Bij IBOM-2 analyseert de openbare apotheker de medicatie van uit het ziekenhuis ontslagen patiënten. Een apothekersassistent ondersteunt de patiënt gedurende één jaar na ontslag uit het ziekenhuis. In een onderzoek zijn de effecten op GGPs onderzocht.

Het onderzoek betreft uit het ziekenhuis ontslagen patiënten ouder dan 60 jaar met meer dan 5 geneesmiddelen. GGPs werden geïdentificeerd door:

  • analyse van de medicatie
  • interviews van de patiënten.

Uit het onderzoek blijkt dat medicatieanalyse en begeleiding door de apotheker bij deze patiëntengroep leidt tot vermindering van GGPs. Hiermee kan de medicatieveiligheid worden verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website