Projectomschrijving

Integrale persoonsgerichte digitale zorg. Gericht samenwerken aan duurzame oplossingen voor uitdagingen in de zorg, ondersteund door de technologie van vandaag. Van e-Health naar p-Health: persoonsgerichte zorg. Dat is het gezamenlijk streven van de 8 universitair medische centra in het Citrienprogramma e-Health.

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling voor toekomstbestendige zorg. Samenwerking tussen patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorginstellingen is hierbij van belang. Afspraken over hoe, met wie, op welke manier en onder welke voorwaarden digitale zorginformatie te delen is nodig. De patiënt is meer in de regierol wanneer deze kan beschikken over deze informatie.

Het streven is dat iedereen, onafhankelijk van tijd en plaats, toegang heeft tot voor hem of haar relevante zorginformatie en onlinediensten. De umc's werken in dit thema daarom samen aan concrete projecten om dit mogelijk te maken. Patiënten en stakeholders worden daarbij actief betrokken.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website