Projectomschrijving

Sturen op kwaliteit van zorg om de patiëntveiligheid te vergroten en de kwaliteit te bewaken, vraagt om betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Nodig zijn goede definities en eenduidige registraties voor meervoudig gebruik.

Ziekenhuizen ervaren een registratielast door de diversiteit in externe kwaliteitsinformatieaanvragen. Daarnaast ontstaan er steeds meer kwaliteitsregistraties voor specifieke aandoeningen, veelal opgezet door medisch specialisten. De vraag is hoe een Raad van Bestuur in deze wildgroei aan kwaliteitsinformatie kan sturen op kwaliteit en welke informatie nog ontbreekt op ziekenhuisniveau.

In dit thema zetten de 8 umc's vanuit een gezamenlijke visie over sturen op kwaliteit in op het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie op ziekenhuisniveau. Ook met andere partijen dan de umc's wordt samengewerkt en kennis en ervaring uitgewisseld. De resultaten worden gedeeld met de andere ziekenhuizen en stakeholders.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website