Projectomschrijving

Welke kwaliteitsinformatie is volgens bestuurders, patiënten en professionals het meest relevant voor de Raad van Bestuur? Op die vraag is in 2016 en 2017 middels 20 projecten een antwoord gezocht.

Ieder project belicht een stuk van de zorg binnen een ziekenhuis, patiëntengroep of regionaal (keten)netwerk. De uitkomsten hebben veel waardevolle kernsets en inzichten opgeleverd over het selecteren, interpreteren en gebruiken van stuurinformatie. Uit de veelheid van informatie is een selectie gemaakt, waarmee gestuurd kan worden op kwaliteit. Daarnaast is het monitoren van risico’s van regiosamenwerking onderwerp van onderzoek.

In 2018 is het tijd om de resultaten en inzichten te delen en verspreiden. Hiervoor worden onder andere werkplaatsen en regionale experimenten ingezet. Deze hebben als doel om de toepassing van de ontwikkelde producten te stimuleren, in de praktijk te testen en te verbeteren. Dit vindt plaats in de 8 umc’s, overige ziekenhuizen en regionale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website