Projectomschrijving

Eenduidig, eenmalig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik; daar gaat Registratie aan de bron voor. Verbetering van de kwaliteit van zorg; dat is het uiteindelijke doel. Een belangrijke taak van het programma is om de beweging die hiervoor zorgt zichtbaar te maken en inspiratie te bieden en/of geïnspireerd te worden.

Focus 2018

Een belangrijk fundament voor de toekomst wordt in 2018 gelegd door activiteiten te ontplooien onder de noemer ‘borging’. Ook werkt Registratie aan de Bron hard verder aan het behalen van de programmadoelstellingen en het laten zien wat het thema oplevert. 

Ieder jaar kiest het programma een leidmotief voor dat jaar. 'Connecting the dots' leidt ons in 2018. We laten verbanden zien en leggen nieuwe verbanden. Ook willen we in 2018 laten zien hoe onze doelen anderen inspireren en vooral ook hoe we ons weer door andere initiatieven laten voeden om met elkaar Registreren aan de bron dagelijkse praktijk te maken. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website