Projectomschrijving

Het huidige project is voor het programmamanagement en coördinatie van het Citrienfonds binnen de NFU. Centraal bij de NFU is daartoe een coördinatiepunt voor het Citrienfonds ingericht. Dit richt zich op de coördinatie van de 5 thema’s binnen het fonds, de onderlinge verbinding van de thema’s en de verbinding van met relevante partijen en gremia daar waar dit aanvullend aan de eigen activiteiten van de thema’s wenselijk is

In het jaar 2017 ligt de focus vanuit het coördinatiepunt op 4 aandachtsgebieden:

  • coördinatie en monitoring van het Citrienprogramma
  • communicatie
  • onderling verbinden
  • faciliteren en ondersteunen van implementatie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website