Projectomschrijving

Dit ZonMw-project richt zich op het programmamanagement en coördinatie van het Citrienfonds binnen de NFU. Dit betreft zowel de coördinatie en management van het programma als geheel, als ook de coördinatie van de afzonderlijke thema’s binnen de NFU. Voor wat betreft de afzonderlijke thema’s richt de coördinatie zich vooral op de verbinding van de thema’s met het Citrienfonds en de verbinding van de thema’s onderling daar waar dit logisch en wenselijk is.

Centraal is in 2014 bij de NFU een coördinatiepunt omtrent het Citrienfonds ingericht. Deze richt zich op de coördinatie binnen de NFU, het programmamanagement Citrienfonds als geheel en de afstemming met ZonMw en VWS voor het totale programma.

Daarnaast zorgt dit project voor de verbinding van de verschillende thema’s met relevante partijen en gremia buiten het Citrienfonds. Het programma is nu het 2e jaar gestart en loopt tot en met 2018.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website