Projectomschrijving

Duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het beste kan. En met de juiste informatie. Dát is het Citrienfonds, een initiatief van Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Focus 2019-2022

In de periode 2019-2022 werken 4 programma’s aan het in de praktijk brengen van resultaten uit de afgelopen periode. De opdracht aan de NFU is allereerst het Citrienfonds te coördineren; door de meerwaarde van het Citrienfonds en van de umc’s voor duurzame zorg laten zien. Dit door de 4 programma’s enerzijds en NFU bestuurlijke gremia en stakeholders anderzijds met elkaar te verbinden en tot slot door ervoor te zorgen dat de programma’s van elkaar leren. Daarnaast heeft de NFU de opdracht om de 4 programma’s uit te voeren: Registratie aan de Bron, Doen of Laten?, e-Health en tot slot Regionale Oncologie Netwerken.

Meer informatie

Website Citrienfonds
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website