Projectomschrijving

Het thema Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg heeft als doel om te stoppen met zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en soms zelfs schadelijk is.

Onder coördinatie van de 8 umc’s voeren regio’s 8 deïmplementatiestudies uit. Het gaat om zorg waarvoor wetenschappelijk is aangetoond dat deze niet zinvol is. De projectteams ontmoeten elkaar in een leernetwerk om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tevens is er een overkoepelende studie over alle 8 de projecten om in algemene zin te leren hoe te stoppen met onnodige zorg en welke factoren daarbij helpen of juist remmen.

In dit laatste jaar van het thema leveren de 8 projectteams de resultaten op. Op basis hiervan presenteert de overkoepelende studie nieuwe inzichten over het stoppen met onnodige zorg. Ook wordt er een deïmplementatiegids gepresenteerd en plannen gezamenlijk met de stakeholders opgesteld voor opschaling.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website