Projectomschrijving

Het thema Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg heeft als doel om te stoppen met zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en soms zelfs schadelijk is.

Onder coördinatie van de 8 umc’s voeren regio’s de komende 2 jaar (tweede fase) 8 deïmplementatiestudies uit. De onderwerpen hiervoor zijn in de eerste fase geselecteerd. Het gaat om zorg waarvoor wetenschappelijk is aangetoond dat deze niet zinvol is. De projectteams van de 8 projecten ontmoeten elkaar in een leernetwerk om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tevens is er een overkoepelende studie over alle 8 de projecten om in algemene zin te leren hoe te stoppen met onnodige zorg en welke factioren daarbij helpen of juist remmen.

Belangrijk is om de bevorderende en belemmerende factoren te identificeren om zo andere regio’s te helpen deze zorg te deïmplementeren, of om andere vormen van onnodige zorg aan te pakken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website