Projecten

(be)sturen op veiligheid: rol van de clientenraad

Afgerond (januari 2014 - december 2015)

Het doel van dit onderzoek was het beschrijven van de manier waarop Raden van Bestuur en Cliëntenraden interacteren bij het vormgeven van patiëntveiligheidsbeleid. Rol en samenwerking CliëntenraadUit dit project blijkt dat de rol van de Cliëntenraad nog lang niet overal optimaal wordt opgepakt.Raden van Bestuur en Cliëntenraden zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking, maar slechts 1/5...

Bekijk dit project

Beter Leren Toezien. De rol van Raden van Toezicht bij het toezien op patiënt- en cliëntveiligheid.

Afgerond (juli 2013 - april 2016)

Door verschillende bestuurlijke debacles in zorginstellingen is een toenemende maatschappelijke druk ontstaan op toezichthouders om meer expliciet toezicht te houden op kwaliteit en veiligheid. Vanuit zowel inspectie, overheid, maatschappelijke raden als de beroepsvereniging wordt in toenemende mate het appel gedaan op Raden van Toezicht om zicht en invloed te hebben op kwaliteit van zorg en meer...

Bekijk dit project

Een veilige omgeving voor de patiënt: succes- en faalfactoren op bestuurdersniveau

Afgerond (december 2010 - september 2011)

De kennis over de rol van de bestuurder bij het implementeren van bewezen succesvolle interventies is nog beperkt. Dit onderzoek richt zich specifiek op de succes- en faalfactoren aangaande de rol van de bestuurder bij het implementeren van interventies gericht op het verbeteren van de patiëntveiligheid. WerkwijzeUitgangspunt zijn onderzoeken naar patiëntveiligheid in de zorg die binnen het...

Bekijk dit project

Effect of management team training on patient safety through culture change

Afgerond (oktober 2013 - januari 2016)

Ziekenhuizen in Nederland zijn actief bezig met het veiliger maken van de zorg en in het bijzonder met het terugdringen van infecties. Het aantal infecties na een operatie kan sterk worden verminderd door een combinatie van maatregelen (hygiëne, niet scheren, goede lichaamstemperatuur, antibiotica vooraf). Het gebeurt in de praktijk echter nog heel vaak dat een of meer van deze maatregelen niet...

Bekijk dit project

Effectief sturen op cliëntveiligheid in de verpleging, verzorging en thuiszorg; een handleiding voor bestuurders

Afgerond (oktober 2012 - januari 2015)

Dit project borduurt voort op de resultaten en de geleerde lessen van het programma Zorg voor Beter. Aan de hand van een beschrijving van goede en effectieve voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt welke verbeterinstrumenten, organisatorische interventies en functionarissen, ofwel welke activiteiten, bestuurders tot hun beschikking hebben om te verbeteren op de zorginhoudelijke indicatoren en...

Bekijk dit project

Evaluation and optimization of a safety checklist covering critical safety risks in surgical patients.

Afgerond (mei 2012 - december 2014)

Checklijsten worden gebruikt om de veiligheid van patiënten die een operatie ondergaan te vergroten. Er bestaan veel verschillende vormen en varianten. De bekendste zijn: de time-out procedure (WHO) de in Nederland ontwikkelde SURPASSMet SURPASS werden de helft van het aantal doden en een derde van de complicaties rondom operaties voorkomen. Van andere checklijsten is onduidelijk hoe effectief zij...

Bekijk dit project

Gevalideerde interne audits: een geschikt toezicht- en sturingsinstrument bij het borgen van veiligheid in ziekenhuizen? Onderzoek naar de toepasbaarheid van interne audits en (bestuurlijke) randvoorwaarden voor inbedding in ziekenhuizen

Afgerond (december 2011 - april 2016)

Ziekenhuisbestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de zorg. In Nederland heeft bijna elk ziekenhuis een intern auditsysteem voor het borgen van patiëntveiligheid, maar de meerwaarde van interne audits voor bestuurders is nooit onderzocht. Interne audits in ziekenhuizen Uit dit project blijkt dat interne audits op een geordende manier en op gezette tijden inzage geven in...

Bekijk dit project

Ontwikkeling handreiking ‘Effectief sturen op cliëntveiligheid in de verpleging verzorging en thuiszorg’

Afgerond (september 2014 - maart 2015)

DoelDit VIMP-project is gericht op de implementatie van de resultaten van het onderzoeksproject 515500006. Uit dit onderzoeksproject bleek dat:zorgorganisaties zoekende zijn in het leggen van verantwoordelijkheden dichter bij de werkvloer bestuurders zoeken naar instrumenten en goede voorbeelden om te werken met meer ‘zachte’ informatie er behoefte is aan een systematische aanpak van...

Bekijk dit project

Patientveiligheid in de acute prehospitale zorgketen

Afgerond (december 2013 - november 2015)

Dit project geeft inzicht in de rol van de bestuurder bij patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Daarnaast zijn handvatten ontwikkeld die bestuurders helpen sturing te geven. Het project richt zich op bestuurders van de huisartsenpost, ambulancedienst, spoedeisende hulp, crisisdienst geestelijke gezondheidszorg en het mobiel medisch team. Samen: de acute zorgketen.Onvoldoende sturen op...

Bekijk dit project

Sturingsinformatie over patiëntveiligheid voor bestuurders in zorginstellingen: Een sectoroverstijgende evaluatie

Afgerond (december 2011 - januari 2015)

Het doel van dit onderzoeksproject is meer inzicht te verschaffen in de toegevoegde waarde van een geïntegreerde aanpak bestaande uit gestructureerd dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten (MFB) in 6 zorginstellingen uit 3 verschillende zorgsectoren (ziekenhuis, GGZ, langdurige zorg). WerkwijzeDe nieuwe aanpak is primair gericht op:het bevorderen van een open...

Bekijk dit project

Veiligheidsbeleid in de langdurige zorg

Afgerond (januari 2012 - januari 2015)

In dit project wordt onderzocht hoe het operationeel management en de Raden van Bestuur binnen zorgorganisaties aandacht geven aan veiligheid in de zorg. Er wordt ook gekeken of dit verandert wanneer het operationeel management en de Raden van Bestuur regelmatig langsgaan op de afdelingen om te praten over veiligheid, zogenaamde Executive Walkrounds. Dit is belangrijk omdat zowel hulpverleners als...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website