Projecten

Risicoprofielen, kwaliteit van leven en kosten-effectiviteit in traumapatienten

Lopend (juli 2014 - april 2021)

Het Traumacentrum levert topreferente zorg in Nederland en speelt een belangrijke landelijke rol in het opleiden van zorgprofessionals in de traumazorg. DoelHet leveren van (keten)zorg op maat bij complexe letsels na een ongeval waarin ook lange termijn gevolgen worden meegenomen. Patiënten kunnen weloverwogen meebeslissen in de behandelkeuze.Aanpak- Onderzocht wordt welke patiënten na een ongeval...

Bekijk dit project

Outcome predictors for Gamma Knife radiosurgery on vestibular schwannoma

Afgerond (augustus 2015 - september 2020)

Vestibulair schwannomen zijn goedaardige hersen tumoren. In het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg worden patiënten uit het gehele land behandeld met een apparaat dat dergelijke tumoren met een hele hoge precisie bestraalt, het Gamma Knife. Deze tumoren, ook wel brughoektumoren genoemd, reageren niet altijd hetzelfde op een dergelijke behandeling. Sommige tumoren krimpen, andere blijven stabiel,...

Bekijk dit project

Patient perspectives on cognition, employment status and work absenteeism in relapsing-remitting Multiple Sclerosis

Afgerond (januari 2015 - juli 2020)

Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 van de mensen met multipele sclerose (MS) niet aan het werk blijft. DoelHet doel van de MS@Work studie is het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie bij mensen met MS. Het plan is om 350 MS patiënten, verspreid over 12-14 MS centra in Nederland, met en zonder een betaalde baan gedurende een periode van 3 jaar...

Bekijk dit project

Patient Reported Health-Related Quality of Life after Limited Access and Conventional Aortic Valve Replacement

Afgerond (december 2014 - november 2020)

Er bestaat controverse rondom de toepassing van een beperkt invasieve benadering bij een chirurgische aortaklepvervanging. DoelHet doel van deze studie is het vergelijken van de gezondheidstoestand, kwaliteit van leven en ervaren postoperatieve pijn na een beperkt invasieve en een conventionele open chirurgische aortaklepvervanging i.v.m. een ernstige of symptomatische aortaklepstenose. De...

Bekijk dit project

Physical trauma patients with symptoms of an acute stress disorder: an observational study and feasibility study with Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)

Lopend (augustus 2015 - november 2020)

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is de behandeling voor patiënten met een posttraumatische stress stoornis (PTSS). EMDR zou mogelijk ook geschikt kunnen zijn voor patiënten met een acute stressstoornis (ASS), om zo een PTSS te voorkomen. Na een fysiek trauma blijkt 43-84% van de patiënten psychosociale problemen te ervaren. In de groep patiënten met een fysiek trauma zijn ASS...

Bekijk dit project

PRediction Of Cognitive Recovery After Stroke(PROCRAS study): a role for new MRI modalities in daily clinical practice?

Afgerond (februari 2016 - januari 2020)

Dit project heeft als doel de cognitieve uitkomst na een beroerte beter te voorspellen. Cognitieve stoornissen komen na een beroerte erg veel voor (tot 70%), al worden ze in de acute fase vaak niet als zodanig herkend. Bovendien zijn deze cognitieve stoornissen bij een groot deel van de patienten van blijvende aard. Wanneer de cognitieve uitkomst beter kan worden voorspeld, kan meer gericht...

Bekijk dit project

Prevalence, recovery patterns and risk factors of non-fatal outcome and costs after trauma; a prospective follow up study

Afgerond (februari 2015 - juli 2019)

BIOS cohortstudie Patiënten die na een ongeval zijn opgenomen in een Brabants ziekenhuis zijn 2 jaar lang gevolgd op het gebied van functioneren op fysiek en psychologisch vlak. Ook werkgerelateerde- en gezondheidskosten werden onderzocht. Uit de studie bleek dat het meeste herstel plaatsvond in de eerste 3 maanden na het ongeval. De ervaren problemen namen af tot 24 maanden na het ongeval, maar...

Bekijk dit project

Prognostic factors in TBI patients with DAI: a retrospective cohort study

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het ETZ en het UMC Groningen.Bij diffuus axonale schade (DAI) zijn de zenuwuitlopers (axonen) in de hersenen beschadigd naeen ernstig ongeval. De prognose is nog onduidelijk. Literatuur Patiënten mét DAI na een ongeval hebben een ongunstigere uitkomst. Maar in het algemeen heeft52% van de patiënten met DAI een gunstige uitkomst. Bij elke stijging in graad...

Bekijk dit project

Pulmonary arteriovenous malformations: strategies for detection, treatment and follow-up

Afgerond (oktober 2014 - augustus 2019)

Rendu-Osler-Weber (ROW) is een zeldzame erfelijke aandoening die gekarakteriseerd wordt door vaatafwijkingen in de longen, hersenen en lever. Pulmonale arterioveneuze malformaties (PAVMs) zijn abnormale vaten die een directe verbinding vormen tussen de slagader en ader van de longen. Patiënten hebben hierdoor een groot risico op neurologische complicaties zoals een beroerte of hersenabces....

Bekijk dit project

Pulmonary Hypertension in Pulmonary sarcoidosis - optimizing the diagnostic strategy. Acroniem: PULSAR

Lopend (juni 2015 - juni 2021)

Bij sarcoïdose zijn er ontstekingen in één of meerdere organen, vaak ook in de longen. Een mogelijke complicatie van sarcoïdose in de longen is pulmonale hypertensie. Dit is een verhoogde bloeddruk in de longslagader, die uit de rechter hartkamer komt. Het leidt tot overbelasting van de rechter hartkamer, waardoor de hartspier verdikt en vergroot. Uiteindelijk kan hartfalen ontstaan. Om de...

Bekijk dit project

PVAC GOLD versus Contact Force Ablation of the Pulmonary Veins for treatment of drug refractory Symptomatic Paroxysmal Atrial Fibrillation: A multicenter randomized clinical trial

Lopend (december 2014 - april 2020)

Bij boezemfibrilleren is er sprake van een ongecontroleerde elektrische activiteit van de boezem. Ablatie heeft tot doel om het weefsel in de linker boezem, dat verantwoordelijk wordt geacht voor het boezemfibrilleren, uit te schakelen. In deze studie worden twee typen ablatiekatheters die worden gebruikt voor boezemfibrilleren met elkaar vergeleken: PVAC Gold en Contact Force (CF). Beide worden...

Bekijk dit project

Models of fatal and non-fatal outcome measurement in the trauma population

Afgerond (februari 2015 - juli 2019)

Om de kwaliteit van zorg te kunnen meten en vergelijken, wordt gebruik gemaakt van internationale voorspellende modellen. De klassieke uitkomstmaat die hierbij gebruikt wordt, is ziekenhuissterfte. Op basis van patiënt- en ongevalkenmerken worden de overlevingskansen binnen een patiëntengroep voorspeld. Alternatieve modellen en uitkomstmatenUit eerder onderzoek blijkt dat met behulp van deze...

Bekijk dit project

Surgery in Fuchs Endothelial Dystrophy (FED): evaluation of current approaches and exploration of next-generation techniques.

Afgerond (augustus 2016 - november 2019)

Fuchs endotheeldystrofie is een erfelijke aandoening van het hoornvlies, waarbij een binnenste cellaag van het hoornvlies versneld in dichtheid afneemt, waardoor het het zichtvermogen vermindert. De hoornvliestransplantatie die hiervoor een oplossing kan bieden is de laatste decennia doorontwikkeld van het transplanteren van alle hoornvlieslagen naar technieken waarbij alleen de achterste lagen...

Bekijk dit project

The Future Optimal Research and Care Evaluation in Coronary Artery Disease (FORCE-CAD) research programme

Afgerond (december 2014 - augustus 2019)

De optimale behandeling bij hartinfarct of dotter: geen standaard therapie, maar medicatie op maat. De huidige zorg is gericht op de doorsnee patiënt, zoals die in de grote onderzoeken wordt onderzocht. In de praktijk verschillen patiënten echter aanzienlijk van elkaar (bijv. leeftijd, lengte, gewicht en ziekten zoals diabetes). Een belangrijk onderdeel in de behandeling van patiënten met een...

Bekijk dit project

The Influence of cognitive and emotional functioning on Participation and Quality of Life in the long term after Stroke; clues for treatment?

Afgerond (mei 2015 - april 2018)

Dit onderzoek is een vervolg op de studie 'ReStoRe4stroke: een onderzoek naar psychosociale gevolgen tot 2 jaar na een beroerte bij CVA patiënten en hun partners', waarin gekeken werd naar psychosociale gevolgen na een beroerte en naar factoren die het psychosociaal functioneren beïnvloeden.In de vervolgstudie (3-4 jaar na de beroerte) richten we ons voornamelijk op het beloop van cognitief en...

Bekijk dit project

The role of immunosuppression in non-classifiable fibrotic ILD and the development of markers that predict disease progression.

Lopend (juni 2015 - juni 2019)

Niet classificeerbare vormen van longfibrose geven zonder behandeling kans op overlijden. Longfibrose is een ernstige chronische aandoening waarbij te veel littekenweefsel in de longen wordt gevormd. Ondanks het substantiële aantal patiënten met deze vorm van longfibrose, is er weinig bekend over de  behandeling.DoelDit project onderzoekt de rol van immunosuppressieve behandeling, waarbij de...

Bekijk dit project

Thoracolumbar burst fractures, brace or no brace.

Afgerond (augustus 2015 - april 2020)

Wereldwijd worden thoracolumbale burst fracturen (stabiele wervel fracturen) behandeld met een extenderende brace. Dit is een brace waarbij de rug wordt gestrekt met het doel de inzakking van het wervellichaam te voorkomen. In de literatuur is echter weinig bewijs voor het effect bij gebruik van dergelijke braces. In dit onderzoek gaan we uitzoeken wat de invloed is van een bracebehandeling in...

Bekijk dit project

Titel: Psychosocial screening In physical Trauma patients: development of an instrument and a feasibility study (PIT study)

Afgerond (februari 2016 - februari 2020)

Psychosociale problemen, zoals angst, somberheid en stress, lijken veel voor te komen bij patiënten die lichamelijk letsel oplopen bij een ongeval. Om deze problemen goed in kaart te brengen binnen het ziekenhuis wordt in dit onderzoek voor deze groep patiënten een vragenlijst ontwikkeld om hen te screenen op psychosociale problemen. Dit wordt gedaan met behulp van literatuurstudie, het doen van...

Bekijk dit project

Traumatic Splenic Injury and Management

Lopend (juli 2015 - januari 2021)

Miltletsel na trauma en aanpak Een ongeval is doodsoorzaak nummer één bij personen

Bekijk dit project

Unraveling neurosarcoidosis in The Netherlands: prevalence, diagnostic work-up and treatment

Afgerond (februari 2016 - juli 2019)

Neurosarcoïdose in Nederland: prevalentie, diagnostiek en behandeling Sarcoïdose is een aandoening van het afweersysteem. Patiënten kunnen zich met allerlei symptomen presenteren afhankelijk van betrokken orgaansystemen. Indien het centrale of perifere zenuwstelsel erbij betrokken is spreekt men van neurosarcoïdose. Afhankelijk van de lokalisatie kan vrijwel ieder neurologisch beeld ontstaan....

Bekijk dit project

Value-based healthcare – impact on quality and costs of healthcare

Afgerond (februari 2015 - maart 2020)

Value-based healthcare is een overkoepelende term voor organisatie van de zorg rondom ‘waarde’, gedefinieerd als uitkomsten van zorg afgezet tegen de kosten.Wereldwijd wordt geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg met behulp van uitkomstindicatoren. Deze indicatoren geven zicht op de resultaten van behandeling, zoals het risico op impotentie na behandeling voor prostaatkanker...

Bekijk dit project

Cognitive Outcome after Gamma Knife Radiosurgery in Patients with Brain Metastases

Afgerond (juni 2015 - oktober 2019)

Veel mensen met hersentumoren (metastasen) ervaren geheugen- en concentratieproblemen. Dit kan veroorzaakt worden door de metastasen maar ook door een behandeling met radiotherapie (bestraling).In Nederland worden mensen met meerdere hersenmetastasen vaak behandeld met een volledige hersenbestraling. Een andere aanpak is een behandeling met Gamma Knife Radiochirurgie (GKRS). Dit is een...

Bekijk dit project

1C Optimization of clinical decision making in patients with cataract and Fuchs’ endothelial dystrophy (FED).

Afgerond (juni 2015 - september 2019)

Fuchs endotheel dystrofie is een aandoening van het hoornvlies van het oog waarbij de binnenste cellaag versneld afsterft. Als patiënten met Fuchs endotheel dystrofie ook voor een staaroperatie in aanmerking komen is het voor de behandelend oogarts lastig te bepalen of alleen een staaroperatie afdoende is of dat er ook een hoornvliestransplantatie nodig is. Dit onderzoek probeert de oogarts...

Bekijk dit project

2.The postoperative effects of a Baerveldt implant on ocular motility and corneal endothelium.

Afgerond (november 2014 - november 2018)

Project omschrijving Bij glaucoom ontstaat schade aan de oogzenuw door een te hoge oogdruk. Deze druk kan verminderd worden door verschillende behandelingen, zoals het implanteren van een klein buisje (‘Baerveldt implantaat’), waardoor de afvoer van vocht wordt verbeterd. Hierbij kunnen echter complicaties ontstaan, waaronder problemen met oogbewegingen (motiliteit) en schade aan het hoornvlies....

Bekijk dit project

3. Development of a statistical Uveitis Assessment and Management Model to improve outcome in chronic uveitis patients

Afgerond (november 2014 - maart 2020)

Uveïtis, een chronische inwendige ontsteking van het oog, is een belangrijke oorzaak van blindheid in de westerse wereld en treft ook juist de beroepsbevolking. De oorzaak van deze blindheid is meestal niet de ontsteking zelf, maar gerelateerde complicaties zoals staar, glaucoom en macula-oedeem. De behandeling van de ontsteking vindt plaats door middel van diverse medicatie, systemisch en...

Bekijk dit project

4. Does positioning influence the progression of retinal detachment ?

Afgerond (november 2014 - november 2018)

Effect van houdingsadvies Bij patiënten met een netvliesloslating is zicht na een operatie het beste als de gele vlek (de macula) niet bij de netvliesloslating is betrokken. Om de toename van netvliesloslating te remmen, worden patiënten in afwachting van hun operatie bedrust en houdingsadvies voorgeschreven. Echter zijn hiervoor nog geen concrete bewijzen dat dit ook echt effectief is. Met de...

Bekijk dit project

A decision making model for hip fractures

Afgerond (februari 2015 - mei 2019)

In de laatste 10 jaar is een sterke toename waarneembaar in het aantal ongevalpatiënten van 75 jaar en ouder. Een groot gedeelte van deze groep heeft een heupfractuur, waarbij vaak voor het ongeval andere (ernstige) aandoeningen aanwezig waren. Standaardbehandeling van deze laatstgenoemde groep is een operatie. Over de (lange termijn) gevolgen in termen van kwaliteit van leven, lichamelijk en...

Bekijk dit project

A Prospective Randomized Study to Compare Neurocognitive Outcome after Stereotactic Radiosurgery or Whole Brain Radiation Therapy for the Treatment of Multiple Brain Metastases

Lopend (juni 2015 - april 2020)

In Nederland worden mensen met meer dan 4 hersenmetastasen (uitzaaiingen in de hersenen) standaard behandeld met een volledige hersenbestraling. Een andere aanpak is een behandeling met Gamma Knife Radiochirurgie (GKRS). Dit is een precisiebestraling van de metastasen waarbij het gezonde hersenweefsel geen straling ontvangt. DoelTot nu toe is nog nooit (goed) onderzocht wat de effecten van GKRS op...

Bekijk dit project

CArtilage Transplantation for Traumatic LEsions (CATTLE study)

Afgerond (februari 2016 - april 2017)

De huidige resultaten van de Nederlandse Kraakbeen Transplantatie Database tonen dat defunctionele en beeldvormende resultaten na een operatie niet altijd overeen komen. De winsten inde kwaliteit van leven na een dergelijke operatie en de kosten die ermee zijn gemoeid zijn nogonbekend. In dit onderzoek was het de bedoeling in een samenwerkingsverband tussen het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis en...

Bekijk dit project

Clinical implementation of advanced MRI techniques for localization and monitoring of sensorimotor and cognitive functions in patients with brain tumors

Afgerond (januari 2015 - februari 2020)

HersentumorVeel patiënten met een hersentumor worden in het dagelijkse leven beperkt door problemen met geheugen, planning of concentratie. Er is weinig bekend over de oorzaak van deze zogenaamde cognitieve stoornissen. Zowel vanuit het perspectief van de patiënt als van de neurochirurg is het belangrijk om meer kennis op dit gebied te verkrijgen.Functionele MRI (fMRI)Moderne beeldvormende...

Bekijk dit project

Cognitive deficits in brain tumor patients after neurosurgery: incidence, severity and prediction of outcome

Afgerond (juni 2015 - september 2019)

Geheugen-, concentratie- en planningsproblemen komen bij een aanzienlijk (maar onbekend) aantal patiënten met een primaire hersentumor voor. Deze zogenaamde cognitieve problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten.Een belangrijk doel van dit project is het onderzoeken van het vóórkomen en de ernst van cognitieve problemen bij hersentumorpatiënten voor en na...

Bekijk dit project

1A Optimizing corneal transplantation techniques for two common cornea disorders.

Afgerond (december 2014 - mei 2016)

Technieken voor hoornvliestransplantatie hebben de laatste decennia een vlucht genomen. Voorheen bereikten hoornvliestransplantaties een zeer goede overleving. Echter omdat het oppervlak geen goede bolvorm had, kon het hoornvlies zijn belangrijkste taak als sterk brekende lens niet goed uitvoeren. Voor veel patiënten was de enige optie om het zicht te verbeteren een sterke brilcorrectie of een...

Bekijk dit project

Cognitive rehabilitation in brain tumor patiënts after neurosurgery

Afgerond (juli 2015 - november 2019)

Bij een aanzienlijk deel van de hersentumorpatiënten komen geheugen- en concentratieproblemen voor. Deze zogenoemde cognitieve problemen kunnen het dagelijks functioneren van deze patiënten zeer beperken. Cognitieve revalidatie is een behandeling die gericht is op het verminderen van deze problemen. Het doel van dit gerandomiseerde onderzoek is nagaan of cognitieve revalidatie bij...

Bekijk dit project

Diffuse axonal injury in severe TBI patients: prognostic factor and impact on neural network integrity

Lopend (augustus 2015 - november 2020)

Diffuus axonale schade is een vorm van hersenletsel na vaak ernstige ongevallen waarbij er sprake is van beschadiging van de zenuwuitlopers (axonen). De precieze betekenis van axonale schade voor de prognose is nog onduidelijk.In dit onderzoek wordt bij alle patiënten met axonale schade de neurologische uitkomst en kwaliteit van leven in kaart gebracht. Ook de relatie met verschillende...

Bekijk dit project

Domeinaanvraag Topzorg Experiment - Hartcentrum St. Antonius Ziekenhuis

Afgerond (augustus 2014 - september 2020)

Het Hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis levert al vele jaren topreferente zorg en doet onderzoek naar hartziektes en nieuwe behandeltechnieken. DoelMet de TopZorg subsidie zullen voor vier jaar innovatieve, niet verzekerde, behandelingen bekostigd worden en wordt de bestaande wetenschappelijke infrastructuur geprofessionaliseerd.Aanpak- Leveren van zeer specialistische zorg aan patiënten...

Bekijk dit project

Domeinaanvraag Topzorg Experiment - Longcentrum St. Antonius Ziekenhuis

Afgerond (augustus 2014 - juli 2020)

Het Longcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is gespecialiseerd in zeldzame longziekten. Zij levert zeer specialistische zorg aan patiënten met interstitiële longziekten (ILD) en pulmonale vaatziekten (PV). DoelMet behulp van de subsidie uit het programma TopZorg kan het Longcentrum een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de topreferente, multidisciplinaire consultfunctie en zorg voor ILD en...

Bekijk dit project

Domeinaanvraag topzorg oogheelkunde Het Oogziekenhuis Rotterdam

Afgerond (augustus 2014 - september 2020)

Het Oogziekenhuis Rotterdam levert oogheelkundige zorg in de volle breedte met een groot marktaandeel in de ‘last resort’ functie, de topreferente zorg. Zij beschikt over een eigenstandig onderzoeksinstituut en een eigen opleiding tot oogarts.DoelDe focus in de domeinaanvraag ligt op patiënten met netvliesloslating, glaucoom, uveïtis en cornea. Doelen zijn:In kaart brengen van de omvang, belang en...

Bekijk dit project

Domeinaanvraag TopZorg: het Neurodomein van het St. Elisabeth Ziekenhuis

Afgerond (juli 2014 - november 2020)

Het neurodomein van het St. Elisabeth Ziekenhuis biedt patiëntvriendelijke excellente topzorg aan patiënten met een breed scala van aandoeningen. Doel- Het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van klachten of stoornissen van geheugen en gedrag van patiënten met een hersenaandoening (zoals een hersentumor, MS, herseninfarct of -bloeding).- Negatieve gevolgen van deze klachten voor de...

Bekijk dit project

Evaluatie Pilot Bijzondere financiering Topklinische Ziekenhuizen (Experiment Topzorg)

Afgerond (september 2014 - maart 2019)

De evaluatiestudie is gericht op de maatschappelijke meerwaarde van het programma. Die bekijken we vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het patiënt gaat het bijvoorbeeld om verschuivingen in patiëntenstromen en effecten op de kwaliteit van zorg; vanuit de professional om de koppeling tussen onderwijs en onderzoek; vanuit de instelling op de inbedding van onderzoek in de organisatie en vanuit...

Bekijk dit project

High-resolution sonographic visualisation of nerve morphological alterations over time in polyneuropathies: a possible new biomarker for treatment response and prognosis.

Afgerond (december 2014 - maart 2019)

Polyneuropathie is een ziekte waarbij zenuwen geleidelijk steeds minder gaan functioneren. Dit  uit zich in gevoelsstoornissen en spierzwakte. Voor sommige varianten is er een behandeling mogelijk. Het is op dit moment nog niet goed te voorspellen welke mensen met polyneuropathie veel klachten zullen krijgen en welke niet. Ook is het nog niet goed te voorspellen welke mensen goed reageren op een...

Bekijk dit project

Identification of multiple potential triggers in sarcoidosis a strategy towards prevention and new treatments

Afgerond (augustus 2015 - januari 2020)

Sarcoïdose, ook wel de ziekte van Besnier-Boeck genoemd, is een ontstekingsziekte van met name de lymfklieren en longen. Dit kan onder andere benauwdheidsklachten veroorzaken. De oorzaak van sarcoïdose is nog niet bekend en er is geen behandeling die deze ziekte kan genezen. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde bacteriën en metalen een rol spelen in het veroorzaken van sarcoïdose. In dit project zal...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website