Selectierondes

De eerste toelatingsronde is afgerond. Op basis van de eerste toelatingsronde heeft de minister voor Medische Zorg en Sport besloten welke topspecialistische functies worden toegelaten tot het programma TZO. Hoe de procedure van toelatingsronde 1 precies is verlopen leest u in het artikel  'Zo verliep de toelatingsronde van Topspecialistische Zorg en Onderzoek'. De toegelaten topspecialistische functies zijn door ZonMw uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen in de TZO-subsidieronde. Naar aanleiding van deze subsidieronde hebben 6 topspecialistische functies een subsidie ontvangen.

Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) heeft medio augustus 2020 de tweede toelatingsronde opengesteld. In verband met de coronacrisis werd de openstelling van deze tweede ronde een aantal maanden uitgesteld. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, konden daarvoor een aanvraag indienen. De deadline voor deze ronde was eind september 2020. 

Op dit moment vindt het beoordelingsproces plaats van de subsidieaanvragen ingediend in de tweede subsidieronde TZO. De verwachting is dat in augustus 2021 bekend zal zijn welke subsidieaanvragen binnen deze tweede subsidieronde gehonoreerd worden.

Let op: Bij de tweede toelatingsronde is de procedure met betrekking tot toelating op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De tweede toelatingsronde valt niet onder verantwoording van de minister voor Medische Zorg en Sport, maar onder verantwoording van het bestuur van ZonMw.
  • ZonMw volgt deze tweede toelatingsronde de procedure ‘Ronde met projectidee’ (zie procedurebeschrijving ZonMw). Vanuit de toelatingsronde volgt derhalve geen besluit, maar geeft de toelatingscommissie een advies met betrekking tot toelating tot de subsidieronde.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website