Over dit programma

In het programma Spoedzorg staat het verbeteren van de samenwerking in de spoedzorgketen centraal. Spoedzorg omvat alle urgente en dringende zorg. Dat wil zeggen medische vragen en klachten waarvan behandeling of beoordeling niet langer dan enkele minuten tot een dag is uit te stellen om overlijden of ernstige gezondheidsschade te voorkomen.

Betere samenwerking

Spoedzorg wordt verleend door huisartsen, regionale ambulancevoorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, verloskundigen, acute ggz en mobiele medische teams van traumacentra. Door betere samenwerking en overdracht tussen de zorgaanbieders moet de patiënt in de Spoedzorg beter en sneller geholpen worden.

Doel programma spoedzorg

Het programma Spoedzorg stimuleert het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis over samenwerking in de spoedzorgketen. Deze kennis is belangrijk voor het bereiken van een optimale (regionale) keten van spoedzorgverlening. Het doel van het programma spoedzorg is de toepassing van de ontwikkelde kennis, inzichten en richtlijnen in de praktijk te versnellen.

Er volgen geen subsidierondes meer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website