Over dit programma

Doel van het programma

Het doel van het programma Patiëntveiligheid was het verwerven, verspreiden en toepassen van kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van patiëntveiligheid. Alle betrokkenen werden gezamenlijk en individueel gestimuleerd de ambitie van VWS te realiseren: het geleidelijk halveren van het aantal medische fouten in vijf jaar, gerekend vanaf 2008.

Het programma bestond uit twee delen. Het eerste was een Platform Patiëntveiligheid dat van 2005-2008 door ZonMw gefaciliteerd werd om een bijdrage te leveren aan een gecoördineerde en samenhangende aanpak van de patiëntveiligheid in de zorg. In het tweede deel zijn 21 patiëntveiligheidsprojecten begeleid en gefinancierd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website