Over dit programma

Het ministerie van VWS stelt € 300.000,- beschikbaar voor het bevorderen van patiëntveiligheid in de acute zorg. Daarnaast is er vanuit het afgeronde programma Spoedzorg € 349.000,- beschikbaar. Met deze middelen start ZonMw het subprogramma Veiligheid in de Spoedzorgketen. Dit programma is onderdeel van het programma Kwaliteit van Zorg.

Doel

Het doel van Veiligheid in de Spoedzorgketen is het bevorderen van patiëntveiligheid in de acute zorgketen, door risico’s op onbedoelde lichamelijke of psychische schade terug te brengen. Het programma richt zich met name op het thema patiëntveiligheid bij medicatie- en/of informatieoverdracht in de spoedzorgketen voor een specifieke patiënten/cliënten doelgroep(en).

Subsidierondes

Binnen dit programma is 1 subsidierondes uitgezet. De deadline voor het indienen van projectideeën voor deze subsidieronde is verstreken.

Programma Spoedzorg 2007-2014

Het eerdere programma Spoedzorg is in 2014 afgerond. Een aantal projecten uit dat programma hebben betrekking op de spoedzorgketen. Projectaanvragers kunnen gebruik maken van deze resultaten. Bijvoorbeeld door de resultaten te implementeren, aanvullend onderzoek te doen of in te spelen op ‘witte vlekken’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website