ZonMw tijdlijn Medisch specialistische zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Medisch specialistische zorg nl-nl Wed, 05 Aug 2020 13:21:19 +0200 Wed, 05 Aug 2020 13:21:19 +0200 TYPO3 news-5998 Mon, 03 Aug 2020 07:10:00 +0200 Verpleegkundig leiderschap tijdens de COVID-19 periode https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c64624 Margo van Mol werkte een aantal diensten op de ‘camping-IC’ van het Erasmus MC. Zij pleit voor een superviserende rol voor de IC-verpleegkundige om kwalitatief de beste uitkomsten voor de IC-patiënt te behalen. Verpleegkundig leiderschap houdt voor haar in dat je opkomt voor de patiënt, daadkracht en lef toont, persoonsgerichte ondersteuning geeft, en passie hebt voor het verpleegkundig vak. Dit kan voor iedereen anders vorm krijgen. news-5984 Wed, 29 Jul 2020 14:38:53 +0200 Optimalisering datagebruik in COVID-19-onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/optimalisering-datagebruik-in-covid-19-onderzoek/ We laten FAIR-datadiensten en een dataportaal ontwikkelen om het gebruik van data in COVID-19-onderzoek te optimaliseren. Aan GO FAIR Foundation en stichting Health-RI hebben we vanuit het COVID-19 Programma hiertoe opdracht gegeven. Met deze opdracht willen ZonMw en andere financiers het ‘Virus Outbreak Data Access Network' (afgekort VODAN) realiseren dat bijdraagt aan de oplossing van de COVID-19-crisis. Ontwikkeling FAIR-datadiensten

De GO FAIR Foundation ontwikkelt samen met de COVID-19-onderzoeksgemeenschap de standaarden en technologieën om data uit de COVID-gerelateerde ZonMw-projecten FAIR te maken en daarmee herbruikbaar voor toekomstig onderzoek. FAIR staat voor ‘findable, accessible, interoperable, reusable for machines and humans’. De FAIR-datadiensten zijn toegespitst op deze FAIR-principes. Het gaat hierbij om specifieke keuzes die COVID-onderzoekers maken op bijvoorbeeld het gebied van metadata. De FAIR-datadiensten zijn hierbij voortdurend toegespitst op de onderzoeksthema’s (COVID-19) en -methoden (bijvoorbeeld klinisch, biomedisch, sociaalwetenschappelijk onderzoek).  

Samenwerking data-experts en COVID-19-experts

De ontwikkeling van FAIR-datadiensten gebeurt in nauwe samenwerking met de projecten die ZonMw honoreert voor de bestrijding van de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor gezondheid en maatschappij. De GO FAIR Foundation en stichting Health-RI bieden vervolgens ondersteuning bij de toepassing hiervan in de projecten van het COVID-19 Programma. De data- en COVID-19-experts vormen samen een ‘data stewardship community’ waarbinnen zij ervaringen uitwisselen en de verdere ontwikkeling van FAIR-datadiensten voeden.

Nationaal dataportaal

Health-RI ontwikkelt een nationaal dataportaal waarmee onderzoekers – onder voorwaarden en rekening houdend met de privacy van betrokkenen - toegang kunnen krijgen tot de FAIR-onderzoeksdata en data van COVID-19-ziekenhuispatiënten.
Health-RI bouwt aan een nationale gezondheidsinfrastructuur die optimaal toegang geeft tot kennis, tools, faciliteiten, zorgdata en lichaamsmateriaal (biobanken). Voor de opdracht van ZonMw is het relevant dat alle universitair medische centra (umc’s), gecoördineerd door NFU, zijn betrokken. De umc’s op hun beurt werken samen met de grote perifere ziekenhuizen. Gezamenlijk worden zo de meeste COVID-19-patiënten in Nederland bereikt. Het dataportaal staat ook open voor andere zorgaanbieders die COVID-19-data willen aanleveren voor onderzoek. Health-RI coördineert de complexe samenwerking tussen zorg, onderzoek en infrastructuur voor verantwoord onderzoek naar COVID-19.

Winst voor COVID 19-onderzoek

De COVID-19-specifieke FAIR-datadiensten komen beschikbaar voor al het COVID-19-gerelateerde onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Ze voegen belangrijke waarde toe aan de projecten binnen en buiten ZonMw. Ook bieden zij kansen voor al het toekomstig en innovatief onderzoek naar COVID-19, zoals:

 • de toepassing van nieuwe onderzoekstechnieken (zoals kunstmatige intelligentie), die zonder deze nieuwe FAIR-datadiensten niet mogelijk zouden zijn
 • een sneller inzicht in COVID-19-gerelateerde problemen, zoals bijvoorbeeld het ziektebeloop.

Het resultaat van de opdrachten draagt op die manier bij aan de versnelling van de oplossing van de internationale coronacrisis, zowel met betrekking tot de ziekte, als de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van COVID-19. Hiermee zijn we ook goed voorbereid op een uitbraak van een (nieuwe) infectieziekte.

Meer informatie

]]>
news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>
news-5951 Fri, 17 Jul 2020 10:47:00 +0200 Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerd-innovatief-onderzoek-in-covid-19-programma/ Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten. Onderzoek over volle breedte van de gezondheidszorg

Een effectieve aanpak van de coronapandemie brengt vele kennisbehoeftes en onderzoeksvragen met zich mee. Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
 • Zorg en preventie
 • Maatschappelijke dynamiek

Voorspellende diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
Een voorbeeld van zo’n project is: Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van medicijn lanadelumab voor COVID-19 van dr. R. Brüggemann en dr. F van de Veerdonk van het Radboudumc. In dit project wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan externe toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

Proefdiervrije innovaties

Naast de genoemde 22 projecten gaan vijf projecten binnen aandachtsgebied 1 onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij stelden hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het uiteindelijke doel is relevanter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners. De focus ligt op:

 • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
 • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
 • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Zo is er bijvoorbeeld het project 'TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie' van dr. D. de Korte-de Boer en prof. dr. Wolfgang Buhre (afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+). In dit project worden de effecten van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie door een consortium van 10 instellingen, waaronder vier academische en vier perifere ziekenhuizen, onderzocht.

Palliatieve zorg

Binnen aandachtsgebied 2 komen vijf projecten in aanmerking voor honorering door het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Hiervan zijn er nu drie gehonoreerd. De projecten richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. Daarnaast is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Looptijd en budget

De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het COVID-19 Programma. Voor dit actie- en onderzoeksprogramma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

Uitzonderlijke situatie

De coronacrisis heeft aanzienlijke impact, ook op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken. Onderzoek is nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. In opdracht van VWS hebben we daarom samen met NWO in maart een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid dat geresulteerd heeft in onder andere het COVID-19 Programma. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ons zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-5942 Wed, 15 Jul 2020 07:00:49 +0200 Transparant mondmasker voor betere communicatie en herkenbaarheid https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c63972 Annemarie de Vos werkt als verpleegkundig onderzoeker het Amphia ziekenhuis in Breda. Ook zij is als buddy gaan ‘bijspringen’ op de intensive care. Daar signaleerde zij hoe het noodzakelijke gebruik van de mondmaskers de communicatie met patiënten, familie en collega’s nadelig beïnvloedde. Dat moet beter kunnen, dacht zij! Daarom heeft zij samen met Onno Helder van Create4Care een ontwikkeltraject voor het transparante mondmasker opgezet. news-5860 Tue, 30 Jun 2020 07:38:05 +0200 Blog: Nurse-led clinics buiten het ziekenhuis https://www.zonmw.nl/lmnr-avught/ De droom van associate lector Anneke van Vught is om in de aankomende jaren in Nederland stappen te zetten naar het ontwikkelen van nurse-led clinics buiten het ziekenhuis. In deze nurse-led clinics is de verpleegkundig specialist rechtstreeks toegankelijk voor patiënten voor het verlenen van beperkt complexe medische zorg. Zij werken hierin samen met onder andere medisch specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen. news-5836 Tue, 23 Jun 2020 15:00:50 +0200 Cataract: operatie geslaagd! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/cataract-operatie-geslaagd/ De afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc implementeerde met hulp van het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron de nieuwe kwaliteitsregistratie voor cataract-operaties. Die bestaat volledig uit gegevens die toch al in het epd vastgelegd worden als onderdeel van het zorgproces. Overtypen hoeft niet meer, de kwaliteitsdata worden rechtstreeks uit het epd opgehaald. Het kost wat, maar dan heb je ook wat: nul extra registratielast én een betere basis voor analyse, benchmarking en feedback. Dit ideale scenario werd kortgeleden werkelijkheid in het Radboudumc. De gegevens van de eerste tientallen aan staar geopereerde patiënten zoefden rechtstreeks vanuit het epd naar DHD, de organisatie die deze data landelijk verzamelt en analyseert.
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) nam het initiatief voor dit project en de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc was bereid om dit als pilotafdeling in de praktijk te brengen. Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron bracht menskracht en veel kennis en ervaring in – en krijgt er een mooi praktijkvoorbeeld van de grote winst van eenduidig en eenmalig registreren voor terug. Natuurlijk zijn ook ICT-mensen uit het Radboud van de partij, en een vertegenwoordiger van DHD als ontvangende partij. DHD staat voor Dutch Hospital Data, een door de NFU en NVZ opgerichte stichting die zich richt op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata.

Cataract

Staaroperaties worden in Nederland in tientallen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra uitgevoerd, in totaal gaat het om circa 175.000 operaties per jaar. Een betere en efficiëntere kwaliteitsregistratie kan dus veel opleveren. Makkelijk is het vernieuwen van een kwaliteitsregistratie niet, verre van. Het vraagt verandering van systemen, van processen en van gedrag op verschillende niveaus. Uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat. Dát moet bepalen welke kwaliteitsindicatoren van belang zijn. Welke stappen zitten er in het zorgproces? Welke gegevens worden daarbij sowieso vastgelegd en welke daarvan kun je hergebruiken voor de kwaliteitsregistratie? Bij het cataract-zorgtraject leidde dat tot een overzichtelijke set van 24 items. Die werden zo veel mogelijk in de vorm van zibs, zorginformatiebouwstenen, gegoten: landelijk afgesproken standaarden voor specifieke zorgconcepten die eenheid van taal scheppen.

ICT speelt grote rol

Allereerst moesten de items in het epd – in dit geval Epic – worden ingebouwd voor zover ze daar nog niet in zaten. Vervolgens moest de set daar makkelijk uit gehaald én verstuurd kunnen worden – en niet alleen in Radboudumc, maar als algemeen bruikbare aanpak. Dit had al met al veel voeten in de aarde. Een landelijk bruikbare handleiding op basis van de ervaringen en gevonden oplossingen is in de maak. Andere oogheelkundige afdelingen en klinieken in Nederland kunnen daarmee in hun eigen huis de kwaliteitsregistratie op dezelfde manier verbeteren. Het geslaagde voorbeeld van Radboudumc is een belangrijke eerste stap. Het bewijst dat digitale uitwisseling rechtstreeks vanuit het epd mogelijk is. Een belangrijk punt daarbij is dat niet alle ziekenhuizen en klinieken hetzelfde epd-systeem gebruiken. Wat nu in Epic werkt, kan niet zomaar overgeplant worden naar concurrent ChipSoft. Voor dat andere veelgebruikte epd begint nu ook een pilot, ook weer met ondersteuning vanuit Registratie aan de bron. Het NOG zet in op stapsgewijze vooruitgang zodat alle oogartsen met het nieuwe systeem kunnen gaan werken en heeft DHD gevraagd om de data van ziekenhuizen die nog niet zo ver zijn voorlopig nog op andere manieren op te halen. De kennis en ervaring die zowel de betrokken zorgverleners als de ICT-mensen van Radboud en DHD én de adviseurs van Registratie aan de bron daarbij hebben opgedaan, zullen zeker helpen om het bij volgende projecten makkelijker te maken.

Ramon van Huet, oogarts in het Radboudumc:

'Het grote voordeel als de kwaliteitsregistratie straks helemaal automatisch tevoorschijn komt, is dat je geen webformulier meer hoeft in te vullen. Dat scheelt een heleboel registratielast. Je speelt een werknemer vrij én je hebt geen risico meer op typefouten bij het overnemen. Om daar te komen was best een grote kluif. We hebben bestaande elementen van het epd aan moeten passen en nieuwe velden en checkmomenten ingebouwd. Bij sommige items hebben we instructiemeldingen ontwikkeld – ook dat verhoogt de kwaliteit van de ingevoerde data.
Door dit project denk ik: zó maken we pas echt goed gebruik van het epd. Bovendien denk ik dat de manier waarop wij de kwaliteitsregistratie nu hebben ondergebracht in het operatieverslag ook bruikbaar is voor andere soorten OK’s. Onze ervaringen worden meegenomen in een landelijke handleiding voor het verduurzamen van de kwaliteitsregistratie cataract. Ziekenhuizen die nog niet zo lang bezig zijn met Epic of er nu mee beginnen, kunnen het met onze ervaringen één keer goed doen, dat scheelt zoveel moeite!'

Meer informatie

 

]]>
news-5818 Thu, 18 Jun 2020 15:35:59 +0200 Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zingevingsvragen-bij-wie-kun-je-terecht/ Agora heeft een infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg. news-5817 Thu, 18 Jun 2020 13:13:25 +0200 Vooraankondiging tweede toelatingsronde ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-tweede-toelatingsronde-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) stelt medio augustus 2020 de tweede toelatingsronde open. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De deadline voor deze ronde is eind september 2020. Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding (O&O) te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Naar aanleiding van de eerste ronde hebben 6 topspecialistische functies een subsidie ontvangen vanuit het programma TZO. Het resterende budget is 12 miljoen euro. Hiermee kunnen tenminste 4 topspecialistische functies een subsidie ontvangen, met een maximale looptijd van 48 maanden.

Voor wie

 • Deze oproep is bedoeld voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.
 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor partijen die vallen onder het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Meer informatie

]]>
news-5754 Tue, 02 Jun 2020 14:00:09 +0200 Regionaal dashboard met PROMs verbetert borstkankerzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regionaal-dashboard-met-proms-verbetert-borstkankerzorg/ De ervaringen en beleving van patiënten zijn onmisbaar om tot passende zorg te komen. 8 ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland werken daar samen aan en ze hebben inmiddels flinke stappen gezet. ‘Het is gelukt om de PROMs en de klinische variabelen van 8 ziekenhuizen te koppelen en daar een regionaal dashboard van te maken’, aldus een trotse projectleider Femmy Meenhorst. Regionaal dashboard

Zorgverleners zien de patiënt steeds meer als partner in de zorg en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. Het is een van de redenen dat in september 2017 het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker is gestart, onderdeel van het thema Passend behandelplan. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Het gaat meestal om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn (pijn, vermoeidheid, angst) en het beste gemeten kunnen worden door het aan de patiënt zelf te vragen. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen deze vragenlijsten. De zorgaanbieder en de patiënt kunnen de uitkomsten vervolgens gebruiken om samen de uitkomsten te bespreken, samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en om te kijken wat de gevolgen en impact zijn van de behandeling op het dagelijks leven. Indien nodig kan extra nazorg worden verleend met eventueel nog een verwijzing.

‘Het opleveren van het dashboard is binnen het project de grootste mijlpaal tot nu toe’, vertelt Femmy. ‘Sinds vorig jaar november kunnen de 8 samenwerkende borstkankercentra in onze regio met het dashboard hun uitkomsten vergelijken met die van collega’s. Op basis hiervan kunnen ze daadwerkelijk hun kwaliteit gaan verbeteren. Het streven voor nu is om met de PROMs de terugkoppeling voor de individuele patiënt na behandeling, dus de nazorg, te optimaliseren. De vervolgstap is de ontwikkeling van een digitale keuzehulp. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld een bepaalde leeftijdscategorie en type behandeling naast elkaar leggen. Dat gaat ons helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker.’

Bruikbare informatie

Terwijl tijdens het project het uitvragen van de PROMs op rolletjes liep, bleek het verzamelen van de klinische data nog wel een kopzorg voor Femmy en haar team. ‘De data bleek lastig uit het elektronisch patiëntendossier te halen. Gelukkig konden we een beroep doen op het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de stichting Dutch Hospital Data (DHD). De DHD richt zich primair op het verzamelen, beheren en analyseren van zorgdata. Met hun hulp hebben we bruikbare informatie aan de PROMs uitkomsten kunnen koppelen. Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt met de patiëntenpopulatie die aan soortgelijke waarden voldoet, kan nu in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en bij het beslissen over nazorg.’

Nazorgpoli

Een ander mooi projectresultaat is de nazorgpoli voor patiënten met borstkanker in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hiermee worden nacontrole en nazorg definitief uit elkaar gehaald. Nacontrole (lichamelijk onderzoeken, uitslagen) vindt plaats met de chirurg op het reguliere spreekuur. Nazorg vindt plaats door het mammacare-team op de nazorgpoli. Daar wordt uitgebreid aandacht besteed aan bijvoorbeeld problemen op emotioneel vlak. Dit zijn tijdrovende maar belangrijke gesprekken. Bijkomend voordeel is dat patiënt tijdens dit gesprek op de nazorgpoli niet zenuwachtig hoeft te zijn voor een belangrijke uitslag of onderzoek en zich kan focussen op de psychosociale gevolgen van de behandeling. Ook is er op deze poli een inloopspreekuur, voor alle niet-medische vragen met betrekking tot de ziekte borstkanker. Tot slot richt het projectteam zich gedurende de laatste fase van het project op verdere training van de teams, het regionaal bespreken van de resultaten en het initiëren van kwalitatieve verbeteringen. Hiervoor zijn een nazorgprotocol en een e-learning beschikbaar.

Deelnemers

De 8 ziekenhuizen die meewerken aan het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis), het Erasmus MC Kanker instituut en Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis.

Nazorgprotocol en e-learning

Het projectteam heeft een gemeenschappelijk protocol gemaakt om een individueel nazorgplan op te stellen voor de patiënt. Hierin staat benoemd hoe te handelen bij welke PROMs uitkomsten. De e-learning is bedoeld voor alle zorgverleners die met PROMs werken.

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Femmy Meenhorst via F.meenhorst@asz.nl

Meer informatie

Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

 

]]>
news-5676 Mon, 11 May 2020 06:09:00 +0200 Morele ondersteuning op de intensive care vraagt maatwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/morele-ondersteuning-op-de-intensive-care-vraagt-maatwerk/ Hoe help je zorgverleners om te gaan met morele stress en het maken van de juiste keuzes? Voor het bespreken van ethische dilemma’s kan het moreel beraad een richtinggevend instrument zijn. Wie meedoet, hangt af van wie betrokken is: denk aan artsen, verpleegkundigen, paramedici, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en psychologen. news-5678 Fri, 08 May 2020 16:13:17 +0200 Waarde meten in een oncologienetwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/waarde-meten-in-een-oncologienetwerk/ 5 Nederlandse ziekenhuizen werken al langere tijd samen aan het stapsgewijs verhogen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met multipel myeloom (vroeger vaak ziekte van Kahler genoemd). Dat doen ze door het meten én delen van klinische uitkomsten en patiëntervaringen. In het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken gaan de 5 ziekenhuizen kijken of kwaliteit en doelmatigheid in één meetmodel kunnen worden samengebracht. Multipel myeloom kent hoge behandelkosten als gevolg van dure medicatie en soms ook stamceltransplantatie. De vraag is hoe ver willen we als samenleving gaan voor een betere overlevingskans.

Erasmus MC in Rotterdam, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, Máxima MC in Veldhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein delen dezelfde missie: verbeteren van de zorg voor patiënten met multipel myeloom.

Vanaf dit voorjaar is dit samenwerkingsverband ook een van de proeftuinen van het thema Waardegedreven financiering van het Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken. ‘Wij willen de uitkomsten primair gebruiken voor het direct verbeteren van de zorg’, zegt Christine Bennink, adviseur strategie bij Amphia en projectleider van de proeftuin Waardegedreven financiering. ‘De dataset is vastgesteld, er wordt nu geregistreerd en we hopen begin 2021 een eerste rapportage te hebben.’ Klinische uitkomsten en patiëntervaringen zijn 2 onderdelen als het gaat om de kwaliteit van de zorg. De ervaring van patiënten wordt gemeten in de vorm van PROMs (patient reported outcome measures). Die PROMs vormen meteen ook input voor het gesprek in de spreekkamer. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over vermoeidheidsklachten en pijn. Pijn speelt een grote rol bij multipel myeloom en is vaak heel beperkend voor de patiënt. Het gesprek daarover kan echt verschil maken voor de behandeling waar je samen met de patiënt op uitkomt.’

Maatschappelijke afweging

Professor Pieter Sonneveld stond mede aan de wieg van dit project. Hij beschrijft de vooruitgang die er geboekt is en wordt voor patiënten met multipel myeloon (een kwaadaardige woekering van plasmacellen die allerlei symptomen kan veroorzaken). ‘De overleving is van 2,5 jaar naar ruim 10 jaar gegaan. En dat is een enorme verbetering. De patiënt betaalt wel een prijs voor dit resultaat, niet zelden in de vorm van een langdurige en zware behandeling. De kwaliteit van leven en wat de patiënt daar zelf van vindt, krijgt nu veel meer aandacht.’ Zijn ervaring is dat patiënten dit belangrijk vinden. ‘Ze hebben het gevoel dat hun mening telt. De bereidheid om de vragenlijsten in te vullen is ook heel redelijk.’ Hij wijst ook op het maatschappelijk belang van de balans tussen uitkomsten en kosten. Multipel myeloom kent hoge behandelkosten als gevolg van dure medicatie en soms ook stamceltransplantatie. ‘De vraag is hoe ver artsen en verpleegkundigen en de patiënten zelf willen gaan voor een betere overleving. Maar ook als samenleving wil je af kunnen wegen: is het het waard?’

Hij benadrukt dat de vorming van regionale oncologienetwerken rond het Erasmus MC – mede dankzij het programma Naar regionale oncologienetwerken – een grote sprong voorwaarts heeft betekend. Veel patiënten krijgen een deel van de behandeling in het regionale ziekenhuis en komen soms naar het Erasmus MC, alles op basis van een gezamenlijk behandelplan. ‘Dat heeft ons als regio zeer geholpen om samen voor meer patiënten de zorg op een hoger niveau te brengen.’

Waarde en kosten

Kosten en financiering vormen voor de samenwerkende ziekenhuizen in toenemende mate een aandachtspunt. Dat wordt nu nader bekeken vanuit dit Citrienfondsprogramma. Themamanager Ineke Middelveldt van Naar regionale oncologienetwerken is benieuwd wat deze verkenning gaat opleveren. Kosten en financiering van zorg in netwerken zijn onderwerpen waar nog veel vragen over zijn. ‘Er zijn verschillende manieren om naar de kosten van zorg in netwerken te kijken. Wat de beste benadering is verschilt per tumorsoort en netwerk. Doelmatigheid als nieuwe toevoeging aan het meetmodel kan net als het monitoren van kwaliteitsaspecten leiden tot verbeteringen in de processen. Ook is inzicht in de doelmatigheid belangrijk bij het gesprek met de zorgverzekeraar en eventueel andere partijen over de financiering. We hebben meerdere proeftuinen rond deze vraag en elke proeftuin zal met een eigen resultaat komen.’

Meer weten over dit project?

Neem contact op met projectleider Christine Bennink via c.bennink@amphia.nl. De uitkomstenset is te vinden op de site van Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie

 

]]>
news-5665 Thu, 07 May 2020 08:26:54 +0200 Programmeringsstudie Geriatrische Revalidatie en Eerstelijnsverblijf van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programmeringsstudie-geriatrische-revalidatie-en-eerstelijnsverblijf-van-start/ Deze maand start binnen het programma Beter Thuis een project uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg en het eerstelijnsverblijf. Deze standaarden kunnen zorgverleners en zorgorganisaties ondersteunen bij het leveren van goede kortdurende intensieve zorg en behandeling aan hun cliënten en maken deze zorgverlening bovendien inzichtelijker. Naar verwachting is de ontwikkelagenda eind 2020 gereed. Sectoren in ontwikkeling

In Nederland wordt kortdurende intensieve zorg en behandeling onder andere via de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en het eerstelijnsverblijf (ELV) aangeboden. De ontwikkelingen binnen deze zorgvormen en de lokale diversiteit maakt dat er behoefte is aan kwaliteitsstandaarden.

Ontwikkelagenda

Welke standaarden zijn er nodig? Welke moeten er het eerst worden ontwikkeld? En welke noodzakelijke kennis ontbreekt er nog? Bij de beantwoording van deze vragen worden veel partijen betrokken die een rol spelen bij GRZ en ELV, zoals ouderen- en patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, bestuurders, onderzoekers, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.

De vragen worden niet alleen beantwoord door literatuur-/documentenonderzoek, maar ook door consensusbijeenkomsten met experts en belanghebbenden. Hierdoor zal de ontwikkelagenda goed aansluiten bij het veld en ligt er na dit project een duidelijk plan voor de ontwikkeling van praktisch bruikbare en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden.

De bestaande beschrijvingen van GRZ en ELV zullen in samenhang worden onderzocht aangezien GRZ en ELV deel uitmaken van een zorgcontinuüm. Het gezamenlijk bespreken van GRZ en ELV leidt ertoe dat er aandacht zal zijn voor de overlappende én voor de unieke kenmerken van beide zorgvormen.

Programma Beter Thuis

Vanuit het programma Beter Thuis werken we aan kwaliteitsontwikkeling binnen de GRZ, het ELV en de GZSP. Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en 'beschrijvingen van goede zorg' op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doen wij door:

 • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
 • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
 • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.
 • het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming met de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld.

De programmeringsstudie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere programmering Beter Thuis.

Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen branchevereniging ActiZ, beroepsvereniging Verenso en GR-onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg.

Meer informatie

Programma Beter Thuis

Project Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatie en Eerstelijns verblijf: een programmeringsstudie

]]>
news-5606 Thu, 23 Apr 2020 10:05:06 +0200 Citrienfondsprogramma e-health in Coronatijd https://www.citrienfonds-ehealth.nl/nieuws/citrienprogramma-e-health-in-corona-tijd/ Binnen een aantal umc’s wordt het project Telemonitoring vitale functies uitgebreid naar de doelgroep van Coronapatiënten. Slimme pleisters worden daarbij ingezet binnen de cohort afdelingen voor Corona, hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan de detectie en reductie van ernstige symptomen. news-5577 Wed, 15 Apr 2020 17:35:11 +0200 6 topspecialistische functies ontvangen een subsidie van 3 miljoen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/6-topspecialistische-functies-ontvangen-een-subsidie-van-3-miljoen/ 6 projecten zijn gehonoreerd en ontvangen subsidie om hun topspecialistische functie te versterken en continueren op het gebied van Topspecialistische Zorg en Onderzoek. Voor ieder project is een subsidie van 3 miljoen beschikbaar gesteld. 18 miljoen voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek heeft als doel om – binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel – topspecialistische zorg, gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, te continueren en te verbeteren én qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. In de eerste subsidieronde is 18 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

6 gehonoreerde projecten

Dit zijn de gehonoreerde topspecialistische functies:

Meer informatie

 

]]>
news-5560 Tue, 14 Apr 2020 07:25:25 +0200 Effectief leren verbetert de zorg nu én in de toekomst https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/effectief-leren-verbetert-de-zorg-nu-en-in-de-toekomst/ Wat zijn de ingrediënten voor een effectieve leerstrategie in de zorg? En met welke vormen van werkplek leren verbeter je de zorg? Bekijk de eerste ervaringen en tips van projecten in het verpleeghuis, het ziekenhuis en de thuiszorg. news-5557 Fri, 10 Apr 2020 08:19:40 +0200 Subsidieoproep Safety II en veiligheidsergonomie uitgesteld naar najaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-safety-ii-en-veiligheidsergonomie-uitgesteld-naar-najaar/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze subsidierondes. Daarom is besloten om de subsidieronde van het programma Safety II en veiligheidsergonomie uit te stellen tot later dit jaar.
In de zomerperiode bekijken we de situatie opnieuw. Naar verwachting komt de subsidieoproep voor de projectidee fase begin september online. De hoop en verwachting is dat alle potentiele subsidieaanvragers dan weer de capaciteit hebben om een projectidee in te dienen.

Doel programma

Het doel van het programma Safety II en veiligheidsergonomie is om te onderzoeken of de principes van Safety II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten. In de eerste subsidieronde kunnen Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II.

Positieve benadering veiligheid

Uitgangspunt bij Safety II is dat patiëntveiligheid wordt vergroot door te focussen op aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals in de context waarin zij werken. Bij Safety II wordt veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht in haar AANwezigheid in plaats van onderzoek uitsluitend naar fouten en dus AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid.

Meer informatie

 • We begrijpen dat deze situatie lastig kan zijn voor iedereen en hopen met deze aanpassing de druk enigszins te verlichten. Meer informatie en nieuws over aanpassingen aan de werkwijze van ZonMw vanwege het coronavirus (COVID-19) kunt u vinden op www.zonmw.nl/corona. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen Simone Schellekens of Paula du Pont (safety@zonmw.nl, 070 349 51 02).
 • Meer informatie over het programma Safety II en veiligheidsergonomie vindt u op www.zonmw.nl/safety.
]]>
news-5523 Thu, 02 Apr 2020 17:59:00 +0200 Wijkverpleegkundige ondersteunt ouderen na ziekenhuisopname https://mediator.zonmw.nl/mediator-40/wijkverpleegkundige-ondersteunt-ouderen-na-ziekenhuisopname/ De zorg voor ouderen met meerdere chronische ziekten verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie. Om die zorg optimaal te kunnen bieden, ontwikkelden het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam nieuwe werkwijzen. Wijkverpleegkundigen zijn hierin de spil. news-5556 Fri, 27 Mar 2020 18:59:00 +0100 Handvatten voor samen beslissen bij COVID-19 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/handvatten-voor-samen-beslissen-bij-covid-19 Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten zijn 3 leidraden gepubliceerd voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. news-5494 Fri, 27 Mar 2020 13:28:37 +0100 Campagne helpt bij verminderen gebruik infusen en katheters https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/campagne-helpt-bij-verminderen-gebruik-infusen-en-katheters/ Patiënten liggen minder lang met een infuus of katheter in het ziekenhuis als er een campagne wordt gehouden die zorgverleners wijst op het zorgvuldig gebruik van deze hulpmiddelen, blijkt uit een onderzoek van het programma Doen of laten? van het Citrienfonds.
Arts-onderzoeker Bart Laan van het Amsterdam UMC onderzocht 2 jaar lang het gebruik van infusen en katheters en bekeek in 7 verschillende ziekenhuizen waarom patiënten die hulpmiddelen hadden. Uit de inventarisatie van Laan bleek dat ongeveer een derde van de katheters en een kwart van de infusen niet of niet meer nodig was. 'Meestal hebben de patiënten ze niet ten onrechte gekregen, maar ze worden niet verwijderd als ze overbodig zijn', zegt Laan. 'Overigens was dit al bekend. Mijn studie gaat erom hoe we dit kunnen verbeteren.'

Gevaar op infectie

Na de inventarisatie organiseerde Laan bijeenkomsten en voorlichtingscampagnes in de 7 ziekenhuizen over verantwoord gebruik van infusen en katheters. Na 7 maanden ging hij opnieuw bij de ziekenhuizen langs en herhaalde hij de inventarisatie. Volgens hem zijn er na de campagne goede resultaten geboekt. 'Het aantal onterechte katheters daalde met 35 procent, bij de infusen vonden we een reductie van een kwart. Geen nul, maar dat is misschien niet haalbaar.'

Infusen en katheters worden veel in ziekenhuizen gebruikt, maar ze zijn niet geheel zonder risico. Zo vergroten ze het risico op een infectie en voor patiënten is zo'n hulpmiddel vaak ongemakkelijk.

Meer weten?

Het Citrienfonds werkt aan de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek en is een initiatief van de NFU en ZonMw.

]]>
news-5493 Fri, 27 Mar 2020 12:49:45 +0100 Leidraad voor doodzieke ouderen met corona: wel of niet naar het ziekenhuis? https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2328280-leidraad-voor-doodzieke-ouderen-met-corona-wel-of-niet-naar-het-ziekenhuis.html Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten komen met een leidraad waarmee artsen kunnen bepalen of het wel zinvol is om ernstig zieke oudere coronapatiënten in het ziekenhuis op te nemen. De leidraad helpt artsen om de wensen van de patiënt te bespreken en zet de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname onder elkaar. news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

UPDATE 14-04-2020: deze regeling is inmiddels gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5464 Thu, 19 Mar 2020 09:44:22 +0100 Leren van wat (meestal) goed gaat https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2020-03/NVZ%20Effect%20voorjaar%202020.pdf Niet alleen focussen op de oorzaken van fouten, maar ook onderzoeken waarom het in de dagelijkse praktijk meestal goed gaat. Dat is het uitgangspunt van Safety II. Lees meer over het nieuwe veiligheidsdenken in het voorjaarsmagazine van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (pagina 12-13). news-5457 Tue, 17 Mar 2020 15:50:55 +0100 Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gevolgen-covid-19-uitbraak-voor-subsidierondes-zonmw/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij zien ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien hebben wij onderstaande maatregelen genomen.

Bijeenkomsten

We hebben alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.

Subsidieaanvragen

Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit.
De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

Lopend onderzoek

De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen wordt met 3 maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.

Subsidierondes in samenwerking met NWO

Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.

Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met 30 april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

Uitzonderingen

De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:

 • De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd.
 • De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.
 • De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.

Actualiteit

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.

]]>
news-5427 Tue, 10 Mar 2020 13:02:13 +0100 Antibiotica bij een positieve urinekweek https://doenoflaten.nl/2020/02/21/antibiotica-bij-een-positieve-urinekweek-doen-of-laten/ Arts-onderzoeker Bart Laan onderzocht 2 jaar lang in het Citrienfondsprogramma Doen of Laten? het gebruik van infusen en katheters en bekeek in 7 verschillende ziekenhuizen waarom patiënten die hulpmiddelen hadden. Uit de inventarisatie van Laan bleek dat ongeveer een derde van de katheters en een kwart van de infusen niet of niet meer nodig was. news-5423 Tue, 10 Mar 2020 10:07:35 +0100 Rapport 10 implementatielessen https://www.oncologienetwerken.nl/sites/default/files/2020-02/10%20implementatielessen%20-%20Oncologienetwerken_1.pdf Dit rapport geeft op basis van uitgebreide procesevaluaties uit het Citrienfondsprogramma 'Naar regionale oncologienetwerken' 10 belangrijkste implementatielessen. Deze lessen variëren van succesfactoren die vooral spelen bij implementatie van veranderingen op de ‘werkvloer’, tot lessen over de inrichting en aanpak van het programma als geheel en randvoorwaarden op het niveau van landelijk beleid.  news-5416 Mon, 09 Mar 2020 06:00:00 +0100 Samen beslissen met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-samen-beslissen/samen-beslissen-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Janneke Noordman en Jany Rademakers (Nivel) delen hun bevindingen en geven tips en tools voor samen beslissen waar je direct mee aan de slag kunt. ‘Het begint met de afspraakbrief. Als deze niet begrijpelijk is, gaat het al mis.’ news-5314 Wed, 12 Feb 2020 10:36:32 +0100 GEANNUULEERD! Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020 'Geneesmiddelen van nu en voor later' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geannuuleerd-congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-geneesmiddelen-van-nu-en-voor-later/ Op donderdag 9 april organiseert ZonMw het achtste jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: 'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit achtste GGG-congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.
Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

Samenwerking op gebied eerste lijn

Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.
De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies, is specifiek gericht op de eerstelijns zorgprofessionals. De sessies specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn behandelen behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn.

Plenaire thema’s: Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief en FAST

De aftrap van het GGG-congres wordt gedaan door de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis. Vervolgens krijgen twee actuele thema’s in de plenaire sessies de aandacht. ’s Morgens staat de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal: drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte.

’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Kwartiermaker van FAST Michel Dutrée zal samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, delen van extra bijvangst, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Nieuw dit jaar is de extra I-sessieronde met interactieve sessies die betrekking kunnen hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Onderwerpen die hier onder andere op het programma staan zijn: AVG en andere ethische en juridische problemen, Versnellen en opstarten van multicenter onderzoek en Innovaties op gebeid van digitale farmaceutische zorgverlening.

> Bekijk het volledige programma

OPROEP

Heeft u momenteel een probleem met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen? Is er een dreigend probleem met een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening? Of heeft u vragen over hoe u zelf een (nieuwe) behandeling optimaal beschikbaar kunt maken voor een zeldzame aandoening?
Meld uw casus hier aan of stel een vraag. Tijdens de interactieve sessie ‘Medicijn voor de Maatschappij’ kijken we of en hoe we kunnen helpen.

Deadline: 5 maart 2020

]]>
news-5213 Tue, 04 Feb 2020 09:45:00 +0100 ‘Praat met ouderen al in het ziekenhuis over palliatieve zorg’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-met-ouderen-al-in-het-ziekenhuis-over-palliatieve-zorg/ Wanneer een oudere patiënt in de palliatieve fase uit het ziekenhuis komt, zijn diens wensen en behoeften vaak onbekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. In het PalliSupport-project worden in het ziekenhuis gesprekken gevoerd met patiënt en naasten. Wensen, behoeften en afspraken komen terecht in een transmuraal zorgplan. De zorg die op maat nodig is voor de patiënt en diens naasten, op de plek van hun voorkeur, dat is volgens Marjon van Rijn (Amsterdam UMC, locatie AMC) goede netwerkzorg voor ouderen in de palliatieve fase. Van Rijn is projectleider van het ZonMw-project PalliSupport. ‘Oudere patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen en dus ook verschillende zorgprofessionals. Komt daar palliatieve zorg bij, dan wordt goede onderlinge afstemming nog relevanter.’ Vooral samenwerking tussen tweede en eerste lijn is belangrijk, vervolgt Marijke van Daelen, huisarts in Blaricum en kaderarts palliatieve zorg. ‘Huisartsen zijn de centrale zorgverlener. Zij wisselen informatie uit met onder meer specialisten, thuiszorg en apotheek, waardoor zij de palliatieve zorg kunnen organiseren. Lastig is dat wensen en behoeften van patiënten meestal niet in de informatiesystemen staan.’

Praktisch zorgpad

PalliSupport werkt aan een ‘naadloos palliatief zorgtraject’. Met een transmuraal zorgplan, een bijbehorend digitaal systeem en met steun van een transmuraal palliatief team, voeren zorgverleners dit traject uit. Van Rijn: ‘We zijn inmiddels gestart in 5 regio’s. Vooraf hebben we gezocht naar best practices, ook elders in Europa. We hebben focusgroepen met ouderen en naasten gehouden en professionals in interviews gevraagd naar belemmeringen en kansen voor samenwerking. Vervolgens is een praktisch zorgpad ontwikkeld, dat we in een pilot hebben uitgetest. Nu gaan we dit zorgpad in de regio’s nader uitwerken en onderzoeken.’

Erover durven beginnen

Van Daelen signaleert bij ouderen een grote behoefte aan tijdige informatie over de mogelijkheden in de palliatieve fase. ‘Bij een informatiemiddag voor 75plussers in onze praktijk was er een enorme opkomst. Mensen willen er graag over nadenken, juist ook als het nog niet concreet aan de orde is.’ Van Rijn herkent deze behoefte. ‘We zien nu al dat patiënten het heel fijn vinden als er in het ziekenhuis over gesproken wordt. Ze durven er vaak zelf niet goed over te beginnen met de arts.’ En daarmee stuiten we meteen op een belangrijke belemmerende factor waar PalliSupport wat aan wil doen. Want ook zorgverleners – en zeker artsen – weten vaak niet goed hoe zij het gesprek over palliatieve zorg kunnen starten. Van Daelen: ‘Als dokter ben je toch vooral opgeleid om te behandelen, om te blijven zoeken naar mogelijkheden om te genezen, zeker in het ziekenhuis. Je leert niet om met de patiënt te bespreken wat voor hem of haar nu het belangrijkste is in het leven. Wat zijn de mogelijke consequenties van nóg een behandeling? Om dat rustig met de patiënt en diens naasten op een rij te kunnen zetten, is nog een cultuuromslag nodig.’

Vroeg leren samenwerken

Toch zien Van Rijn en Van Daelen goede kansen voor juist die cultuuromslag. Een belangrijke bevorderende factor voor goede netwerkzorg is volgens hen namelijk de ‘enorme motivatie en gedrevenheid’ bij professionals om de palliatieve zorg te verbeteren. Van Rijn: ‘Dat is erg mooi om te zien en het geeft ook vertrouwen dat de verbeteringen ook na de projectfase een plek zullen krijgen in de zorg.’ Maar enthousiasme is niet genoeg, zeggen ze er meteen bij. Zo zijn veel zorgverleners nog altijd te weinig bekend met de mogelijkheden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. En ook niet met de bijdrage die een transmuraal palliatief team daaraan kan leveren. Volgens Van Rijn kan het helpen als zorgprofessionals al in een veel vroeger stadium scholing over palliatieve zorg krijgen. ‘Als het gaat om leren samenwerken, is het zinvol om al in de initiële opleiding transmurale interprofessionele scholing aan te bieden. Zodat samenwerken een vanzelfsprekend onderdeel wordt van ieders competenties.’

Regie bij de patiënt

En er zijn nog wel meer uitdagingen te noemen. Van Daelen wijst op een betere ICT, met elektronische systemen die wél goed met elkaar communiceren. ‘We doen binnen PalliSupport een pilot met een persoonsgebonden systeem, waarbij de patiënt zelf de regie heeft over de relevante informatie die hij of zij met zorgverleners wil delen.’ Van Rijn benoemt het belang om als netwerk de randvoorwaarden voor samenwerking goed te organiseren. Daarvoor is geen blauwdruk te geven, want iedere regio zit weer anders in elkaar. ‘Met die randvoorwaarden bedoel ik trouwens niet alleen die op bestuurlijk niveau, dus dat de organisaties het eens zijn over de afspraken. Maar juist ook praktisch, ofwel dat zorgverleners ook echt samen de werkwijzen in de palliatieve zorg bepalen. Pas dan komt een naadloos palliatief zorgtraject in zicht.’

Drie gouden lessen voor transmurale samenwerking in de palliatieve fase

 1. Stel regelmatig de surprise question: 'Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou overlijden?' Dat houdt je alert op de noodzaak om tijdig met patiënten in gesprek te gaan en met collega’s in het netwerk af te stemmen.
 2. Je bent er niet met goede afspraken op papier. Het wondermiddel voor naadloze transmurale zorg is juist ook dat simpele telefoontje met een collega in het netwerk.
 3. Schakel het transmuraal palliatief team in als er iets niet goed loopt. Zo deel je ook kennis en ervaring, inclusief die van jezelf. Van elkaar leer je uiteindelijk het meest.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg februari 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

]]>
news-5215 Fri, 24 Jan 2020 14:22:55 +0100 Meer onderzoek naar medische hulpmiddelen door nieuwe wetgeving https://publicaties.zonmw.nl/meer-onderzoek-naar-medische-hulpmiddelen-door-nieuwe-wetgeving/ Eind mei 2020 wordt de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) van kracht. De MDR vloeit voort uit een binnen Europa breed gedeelde wens om de veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen beter wettelijk te borgen. De nieuwe MDR vervangt drie eerdere richtlijnen. Deze zijn aangescherpt en hebben als Europese wet een meer bindend karakter.