Over dit programma

In het programma Tijd voor Verbinding: de volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen is pijler 3 gericht op het onderwerp Safety II en veiligheidsergonomie. Hoewel Safety II vrij uitvoerig theoretisch is beschreven, staat de vertaling naar de klinische praktijk nog in de kinderschoenen.

Wat is Safety II?

Programmadoel

Het doel van het programma Safety II en veiligheidsergonomie is om te onderzoeken of de principes van Safety II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten. Het gaat om een lerend programma als onderdeel van het totale programma ‘Tijd voor verbinding’, waardoor een beweging op gang wordt gebracht die de borging van de aanpak verder in de praktijk zal verankeren.

Positieve benadering veiligheid

Uitgangspunt bij Safety II is dat patiëntveiligheid wordt vergroot door te focussen op aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals in de context waarin zij werken. Bij Safety II wordt veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht in haar AANwezigheid in plaats van onderzoek uitsluitend naar fouten en dus AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid.

5 elementen

Het programma loopt t/m 2023 en omvat 5 elementen:

  1. We zijn gestartemet het (laten) opstellen van een kennissynthese die focus en prioritering aanbrengt (januari 2020).
  2. Vervolgens heeft een subsidieronde met lerende trajecten plaatsgevonden in de vorm van (actie)onderzoeken (2020/2021). Deze onderzoeken starten in 2021.
  3. Deze trajecten worden geëvalueerd.  
  4. De werkzame elementen worden vervolgens in een 2e subsidieronde uitgezet in het veld.
  5. Na evaluatie van de opbrengsten van de 2e subsidieronde ontstaat inzicht in de werkzame elementen van Safety II. Dit brengt een beweging opgang die kennis verspreidt.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website