De HAN University of Applied Sciences (HAN) heeft bij 13 leren & verbeteren-projecten geïnventariseerd welke kwantitatieve meetinstrumenten worden gebruikt en wat de argumenten daarvoor zijn. De onderzoekers, ZonMw en Zorginstituut Nederland gingen hierover in gesprek.

Conclusies

De bijeenkomst op 1 juni 2021 werd begeleid door Anemone Bögels, voorzitter van de ZonMw-beoordelingscommissie. De volgende punten zijn besproken:

  1. Het onderwerp leren & verbeteren is veelomvattend en vraagt om maatwerk in de specifieke context. De lopende projecten kunnen bijdragen aan een verdere inkadering van de omschrijving van leren & verbeteren en welke instrumenten het beste aansluiten bij de verschillende zorgcontexten.
  2. De deelnemers geven aan dat in alle projecten de kwalitatieve onderzoeksmethoden van groter belang zijn dan de kwantitatieve meetinstrumenten die nu geïnventariseerd zijn. De eerste ervaringen leren dat de kwantitatieve instrumenten vooral dienen als input voor het kwalitatieve onderzoek. Het belang van de dialoog met zorgprofessionals en cliënten wordt benadrukt.
  3. De resultaten van de kwantitatieve meetinstrumenten zijn nog niet beschikbaar, dus over de psychometrische eigenschappen en met name de responsiviteit is nog niet zo veel te zeggen.
  4. Belangrijk bij de keuze van (kwantitatieve) meetinstrumenten is:
  • de context waarbinnen gewerkt wordt
  • de tijd die gevraagd wordt van de respondenten
  • taal (anticipeer op de taalvaardigheid en mogelijke taalbarrières)
  • differentiatie in functie(niveau) van de zorgprofessionals

Impact op de kwaliteit van zorg

Een belangrijk aandachtspunt voor de projecten is het meten van de impact van leren & verbeteren op de kwaliteit van zorg en hoe die door cliënten (patiënten, bewoners en naasten) ervaren wordt. Mogelijk kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van gegevens die de zorgprofessionals/zorgorganisaties al regulier verzamelen.

ZonMw laat voor de 13 projecten een externe partij het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en de opbrengsten daarvan verder onderzoeken.

Meer informatie over de inventarisatie?

Bekijk dan het rapport en lees het interview met de betrokken studentonderzoekers en docent en onderzoeker Frank Verbeek van de HAN.

Downloads

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website