Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Dat doen ze voor onder andere huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Doel

28 landelijke richtlijnen palliatieve zorg zijn niet actueel en voldoen niet aan kwaliteitseisen. De Kwaliteitsgelden palliatieve zorg zetten IKNL en KNMG in om deze richtlijnen te herzien. Hierbij is ook een aantal leden vanuit de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties betrokken.

Werkwijze

Deze richtlijnherziening pakken ze op 4 manieren aan:

  • Actualiseren van de bestaande richtlijnen palliatieve zorg met de huidige wetenschappelijke kennis en methodologische kwaliteitseisen.
  • Toegankelijk maken van de richtlijnen, met aansluiting op digitale ontwikkelingen in de zorg.
  • Efficiënter maken van het proces van richtlijnontwikkeling.
  • Opzetten van een toekomstbestendige onderhouds- en beheersstructuur.

Voor enkele onderwerpen ontwikkelen ze actuele informatie in de vorm van een handreiking.

Waarom zijn richtlijnen belangrijk?

Richtlijnen zijn gebaseerd op recente literatuur en ervaringen van zorgverleners in de praktijk. Ze bestaan uit concrete aanbevelingen voor zorgverleners. Dankzij richtlijnen kunnen zorgverleners beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van patiënt en naasten. Richtlijnen ondersteunen besluitvorming en zorgen voor minder praktijkverschillen.

Richtlijnonderwerpen

Op de IKNL-website staat een volledig overzicht van alle richtlijnen waar IKNL en KNMG momenteel aan werken. Ook is op die pagina per richtlijn de status van herziening te vinden.

Contact

Logo van KNMG

Ellen Burgering

Beleidsadviseur Preventie bij KNMG

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website